Pickwickian Sendromu ( Obesite Hipoventilasyon Sendromu )

Pickwickian sendromu nedir ?

Pickwickian sendromu, klinik olarak obezite hipoventilasyon sendromu olarak bilinir. Pickwickian sendromu hiperkapniye yol açan hipoventilasyon, gündüz aşırı uyku hali, uykuda solunum bozukluğu ile karakterize bir durumdur.

Nefes alırken oksijen, akciğerlerinizdeki hava keseleri veya alveollere yayılır. Burdan oksijen kılcal damarlar yoluyla kan dolaşımına aktarır. Kılcal damarlarla ayrıca karbondioksit kandan alveollere aktarır. Bu adımlar gaz değişimi olarak bilinir.

Pickwickian sendromu semptomlarının çoğu kandaki oksijen eksikliği ile bağlantılıdır. Uyku sırasında solunum yüzeyelleşip  bir süre veya daha uzun süre durabilir.

Pickwickian sendromunun doğrudan spesifik bir nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte Pickwickian sendromuna neden olan faktörlerin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir:

Pickwickian sendromu tedavi

 1. kilo verme
 2. Eşlik eden ek hastalıkların tedavisi: Hipotroidi gibi eşlik eden ek hastalıkların tedavisi, hastalığın tedavisi açısından önemlidir.
 3. Kolaylaştırıcı etkenlerin kontrolü: OHS’li hastalar, solunum merkezini baskılayabilen alkol, benzodiazepin, narkotik ve barbitürat gibi ajanları kullanmamalıdır.
 4. Medikal tedavi: Bu konuda net etkinliği kanıtlanmış bir ilaç yoktur.
  • Progesteron, OHS tedavisinde verildiği sürece solunumu uyararak hipoksemi ve hiperkapniyi düzeltir ancak progesteron kesildiğinde bu etki kaybolur.
  • Asetazolamid, metabolik asidoz yaratarak santral solunum yanıtını arttırır. Özellikle akut solunum yetmezliğine girmiş OHS’de bikarbonat fazlalığının renal atılımı arttırmak için kullanılabilir.
  • Teofilinde solunum uyaranıdır ancak OHS’de etkisi tam olarak gösterilememiştir.
  • Bir trisiklik antidepresan olan protriptilin OUAS’da REM süresini kısaltarak apne sayısını düşürmektedir. Ancak yan etkileri çok fazla olan bu ilacın OHS üzerine etkisi gösterilememiştir
 5. Non invaziv mekanik ventilasyon (NIMV): Özellikle solunum iş yükünün arttığı ve solunum kas yorgunluğunun söz konusu olduğu OHS’de solunum yetmezliği de gelişmişse NIMV uygulamak en etkin tedavi yöntemidir. Non invaziv mekanik ventilasyon tedavisi ile yapay yolla hastaya gerekli tidal hacim sağlanır, mikroatelektazik alanlar açılır, toraks kompliansı düzelir, akciğer hacimleri arttırılır, inspiratuvar solunum kaslarının iş yükü azalır, yorgun kaslar dinlendirilir ve solunum merkezinin karbondiokside olan duyarlılığı arttırılır. Bu tedavi yöntemi, özellikle alveoler hipoventilasyonun ön planda olduğu akut ve kronik solunum yetmezliklerinin tedavisinde endikedir. Obezite hipoventilasyon sendromlu hastalarının önemli bir kısmında eşlik eden OUAS olması sebebi ile öncelikle devamlı pozitif havayolu basıncı [Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)] cihazları ile uykudaki anormalliklerin önüne geçilmeye çalışılması, CPAP cihazının noktürnal gaz değişimine etkisinin ortaya konması önerilmektedir.

 

 

Kaynaklar

 1. Lavie P. Who was the first to use the term Pickwickian in connection with sleepy patients? History of sleep apnoea syndrome. Sleep Med Rev 2008; 12: 5-17.
 2. Mokhlesi B. Obesity hypoventilation syndrome: a state-of-the-art review. Respir Care 2010; 55: 1347-62.
 3. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med 2005; 118: 948-56.
 4. Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR. Assessment and management of patients with obesity hypoventilation syndrome. Proc Am Thorac Soc 2008; 5: 218-25.
 5. Lee W, Nagubadi S, Kryger MH, Mokhlesi B. Epidemiology of Obstructive Sleep Apnea: a Population-based Perspective. Expert Rev Respir Med 2008; 2: 349-64.
 6. Verin E, Tardif C, Pasquis P. Prevalence of daytime hypercapnia or hypoxia in patients with OUAS and normal lung function. Respir Med 2001; 95: 693-6.
Exit mobile version