Mecburi Hizmet Yasasında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Ne Değişti?

Mecburi Hizmet Yasasında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Ne Değişti?

- Bölüm: Çözüm Köşesi
5547
Mecburi Hizmet Yasasında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Ne Değişti? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Mecburi Hizmet Kanununda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 6 ncı maddesinde “Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilir. şeklinde geçmekteydi. Bu nedenle mecburi hizmette yaşanacak bir çok haksızlığın ve eşitsizliğin önüne geçilmiş oluyordu.
Ancak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) kanunu yürülüğe girdikten sonra mecburi hizmet zırhı delinmiş oldu. Bu konuda tereddütlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığına sorumuzda yanıt aşağıdaki gibidir.

 
Bu cevaptan anlaşılacağı gibi artık mecburi hizmet kanundaki zırh kalkmıştır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yöneticileri Mecburi Hizmet Yükümlülerine de il içinde ve hastaneler arasında tayinler genel sekreter tarafından veya yetkilerini devrettiği kişi tarafından  yapılabilecektir.