McConnell’in işareti nedir?

McConnell's işareti

McConnell’in işareti

McConnell’in işareti, sağ ventrikül apeksinin normal veya hipoknezik olması ile sağ ventrikül bazal ve orta lateral duvarının hipokinezi veya akinezidir. 


McConnell’in işaretinin tanı değeri (% 94) ve spesifik (% 77) olarak bulunmuştur.


McConnell’in işareti hem sağ ventrikül enfarktüsü hem de pulmoner hipertansiyonda görülmektedir, bu nedenle tanı koymak için ek tetkikler gerekmektedir.

Referanslar

  1. McConnell MV, Solomon SD, Rayan ME, Come PC, Goldhaber SZ, Lee RT. Regional right ventricular dysfunction detected by echocardiography in acute pulmonary embolism. Am J Cardiol. 1996 Aug 15;78(4):469-73.
  2. Mitoff PR, Beauchesne L, Dick AJ, Chow BJ, Beanlands RS, Haddad H, et al. Imaging the failing right ventricle. Curr Opin Cardiol. 2012;27:148–53. 
  3. Mazurek JA, Forfia PR. Enhancing the accuracy of echocardiography in the diagnosis of pulmonary arterial hypertension: Looking at the heart to learn about the lungs. Curr Opin Pulm Med. 2013;19:437–45.

Exit mobile version