KPR Teknikleri

KPR Teknikleri

- Bölüm: Resusitasyon
2421
KPR Teknikleri için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
CPR

KPR Teknikleri
Geleneksel el ile KPR’ye alternatifler, kardiyak arest resusitasyonu sırasında perfuzyonu artırmak ve sağ kalımı artırmak cabası içinde geliştirildi.
Geleneksel KPR ile karşılaştırıldıklarında; bu teknikler tipik olarak çok personel, eğitim, ekipman gerektirmekte veya ozel ortamlarda uygulanmaktadırlar.
Bazı alternatif KPR teknikleri, seçilmiş hastalarda iyi eğitilmiş uygulayıcılar tarafından kullanıldığı zaman hemodinamiyi veya kısa sureli sağ kalımı iyileştirebilir.
Prekordiyal yumruk, tanıksız hastane dışı kardiyak arestler için kullanılmamalıdır.
Prekordiyal yumruk tanıklı, monitorize, stabil olmayan VT (nabızsız VT dahil);eğer defibrilator hemen kullanıma hazır değilse, düşünülebilir, fakat bu
KPR ve şok uygulanmasını geciktirmemelidir. Bazı calışmalarda prekordiyal yumruğun ventrikuler taşikardiyi dondurduğu rapor edilmiştir. Bununla birlikte, 2 büyük vaka serisinde VF vakalarında prekordiyal yumruğun ROSC sağlayamadığı bulundu.
Prekordiyal yumruk, sternal fraktur, osteomiyelit, inme, cocuk ve yetişkinlerde malign aritmiler gibi komplikasyonlar ile sonuçlanır.