Kaptopril

Kaptopril

Etki ve Farmakoloji:

 • Anjiotensin-I-dönüştürücü enzim inhibitörü, oral emilim hızlı.
 • Etki başlangıcı: 15-30 dk. Zirve etki: 50-90 dk.
 • AntiHT etki süresi:4-6 saat.
 • Böbreklerde metabolize olur, BY’li hastalarda dozu ayarlanmalı
 • Postural hipotansiyon çok nadirdir.

Endikasyonlar:

 • Refrakter akut KKY’de etkili
 • Renovasküler HT’u olan hastaların ikinci derece acil HT durumlarında yararlı
 • İkinci Derecede Acil Hipertansif Olgularda Kullanılan İlaçlar- Kaptopril

Kullanılış Şekli:

 • PO doz 25 mg.
 • Artan dozlar genellikle KB’ında daha fazla azalma yapmazlar.

Yan Etkiler ve Kontrendikasyonlar:

 • Deride kızarıklıklar, öksürük, tat duyusu kaybı
 • Lökopeni, proteinüri, hiperkalemi.
 • Potasyum tutucu diüretiklerle beraber kullanılmamalı
 • Bilateral renal arter stenozu ve tek böbrekle birlikte tek taraflı stenozu olanlara verilmemelidir (ABY riski !).
 • Anjionörotik ödem (havayolu ! yaşamı tehdit edici bir YE!).

Tedavi: Adrenalin, antihistaminik, glukokortikoidler.

Exit mobile version