İmpetigo Nedir?

İmpetigo

Birincil olarak grup A streptokokların ve daha nadir olarak S.aureusun neden olduğu bulaşıcı bir deri enfeksiyonudur.
Enfeksiyon büllöz ve büllöz olmayan tip olarak sınıflandırılmıştır, büllöz olmayan tipi bütün olguların %70’ini oluşturur. Genç çocuklar daha çok etkilenmesine rağmen yetişkinlerde etkilenebilirler. Koruyucu deri bariyerinin bozulması karşılaşılan olaydır. Suçiçeği, abrazyon ve yanık gibi durumlar tipik olarak impetigo ile ilişkilidir. Yatkınlık oluşturan durumlar arasında kalabalık bir ortamda yaşamak, zayıf hijyen ve kontakt sporlar sayılabilir.
Büllöz olmayan impetigo genellikle S.aureus veya S.pyogenes tarafından oluşturulur ve enfeksiyon travma bölgelerinde gelişebilir. Çoğu vakada büllöz olmayan impetigo bulunur ve eritematöz kabuklu bir vezikül şeklinde gelişir. Bal rengi- sarı kabuklar tipik bir bulgudur. Bu döküntü yüzde en sık burun ve ağız çevresindedir, ama impetigo ciltte herhangi bir yerde gelişebilir. Lenfadenopati bulunabilir.

Büllöz impetigo daima S.aureus, faj II, tip 71 tarafından oluşturulur, kabarcıklar, granüler taba­kadaki desmoglein l ’i hedefleyen bakteriyel toksinlere ikincildir. Büllöz impetigo sağlam deride gelişebilir.
Büllöz impetigo küçük veziküller şeklinde başlayabilir ve yüzeyel olan gevşek büllere ilerleyebilir. Büllöz impetigoda sistemik semptomlar sık­tır, ama büllöz olmayan impetigoda nadirdir.
Tanı
Klinik görünüm ile konur. Lezyonların çapı genellikle 2 cm altındadır ve hafif kaşıntılıdırlar, ağrılı değildir. Sağlıklı bireylerde lezyonlar kendiliğinden az bir skar dokusu bırakarak iyileşmelerine rağmen, potansiyel komplikasyonları yaşamsal tehlike oluşturabilir. Komplikasyonlar arasında septisemi, pnömoni, osteomiyelit ve glomerülonefrit sayılır.

İmpetigo Tedavisi

Lokalize enfeksiyon için tedavi seçeneği topikal serum fizyolojik veya alüminyum asetat banyosu ile bal rengi kabuklar kaldırılmalıdır.  Tek topikal antibiyotik tedavisi mupirosin (Bactroban) tedavisidir Siste­mik semptomlar olan hastalarda, sefaleksin gibi (3-laktamaz dirençli bir antibiyotik kullanılması gereklidir. Ayrıca makrolid de kullanılabilir.
MRSA’nın neden olduğu impetigonun sıklığımın %20 ol­duğu ve bu çoğu izole hastalarda klindamisinin etkili olduğu gösterilmiştir.
Tekrarlayan enfeksiyonlar gelişirse, nazal mupirosin, hastalarda ve aile bireylerinde nazal taşıyıcılığı azaltabilir.

Exit mobile version