6. Vital/Olgu 5

6. Vital/Olgu 5

- Bölüm: Hastane Öncesi Tıp
1374
6. Vital/Olgu 5 için yorumlar kapalı

 ‘Dünya idare edilmeye ihtiyaç duymaz’

Çuang Tzu

eller
İdare Etme

Kendin

EKG’lerin gözleri hassastır. Boya kapları ile ön cama atılan renkli sıvılar ile kuru şeritler hemen içine kapanır ve durur. Üstüne renk atıldığı için topluma küs kalan EKG’ler bildirilmiştir.

Olgu 5

  • Evsiz ve yalnız Seyyar amca çocuklar tarafından gazete kağıtları içinde fenalaşmış bulunuyor. İnlercesine sesler çıkaran hasta hakkında daha fazla bilgi toplanamıyor.
Hypo
Sus artık!

HypoR

Hipotermi ve Osborn Dalgası
 

Tünelde İlk Ne Yapılmalı

  • Hastane öncesi tıpçılar ısılar ile yakın arkadaş. Hipotermi kimsesizler hastalığı, tüm baygınlar Osborn dalgası ile taranmalı. Atriyal ve ventriküler fibrilasyon potasında oynayan bu hastalar düşük voltaj sergileyebilir (ekstremite derivasyonlarında QRS yüksekliğinin <5 mm olması, göğüs derivasyonlarında ise bu değer <10 mm olmalı). Uzamış QT intervali (>12 mm-500 msn) mortal ayak sesleri. Islak elbiseler ılık örtüler ile yer değiştirmeli, sıcak sıvılar hastanın endoteline sürünmeli, buharlaşmış oksijen alveolleri kucaklamalı. Foley kateter ile idrar miktarı (> 1 ml/kg/saat), başarılı resüsitasyon takibi için, ölçülmeli. Diüreze neden olan hipoterminin hastalardaki hipovolemi nedeni olduğu bilinmeli.
  • EKG 28-32°C’de değişir
  • Tekrar ısıt, ıslak elbiseleri çıkar. Sıcak su şişeleri hastanın etrafını sarsın. Elinde hiçbir şey yoksa hastayı kendi vücudunla ısıt
  • Damardan 45°C serum fizyolojik saatte 200 ml olsun
  • Trakeal entübasyon, sıcak hastadaki kadar, yararlı veya zararlı
  • Ventriküler fibrilasyon kapıda
  • Kalp küpeleme (transkutanöz pace), lidokain, defibrilasyon ve atropin etkisiz
  • Bretylium intravenöz 5 mg/kg en tatlısı
  • Kardiyopulmoner resüsitasyon mağdur sıcak oluncaya kadar sürdürülmeli

Coş

EKG 100 km/s hıza ulaşabilir, dik yokuşları randımanlı çıkar. Kuru şeritler yufka yürekli olur. Yolda tekerleği patlamış EKG görseler seve seve kendi tekerleklerini paylaşırlar.
 

Soğuk olan ısıtılmalı, kardiyak riskler bilinmeli

 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa