Göz antibiyotikleri

Göz enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikler

Yeni doğan konjonktiviti

Klamidyal Konjonktivit

Gonokok konjonktiviti

Klamidyaları kapsayacak şekilde ikili tedavi önerilir..

  1. Seftriakson 1g IM one dose PLUS
  2. Azitromisin  1g PO tek doz (klamidya için)

Yenidoğan  Gonokok konjonktiviti

Bakteriyal konjonktivit

Bu tedaviler  gonokok veya klamidyal enfeksiyonlarını kapsamaz.

Korneal Abrazyon

Kontakt lens takmıyor ise,

Kontakt Lens Konjonktiviti

Antibiyotikler psödomanasları kapsamalı ve 3.4. kuşak florokinalonler tercih edilmelidir.

Orbital sellülit

Vankomisin 15-20mg/kg IV 2×1 + (aşağıdakilerden biri )

Kaynak:

drugs.com
Exit mobile version