Acil Tıp Uzmanı Performans Puanları

Acil Tıp Uzmanı Performans Puanları

- Bölüm: Tıp Medya
3768
1

‘para,para,para’

Napolyon

            Acil Tıp birçok  tıbbi girişimin yapıldığı  bir bilim dalı. Klinisyenin kısa zamanda hasta hakkında en doğru uygulamayı yapması gerektiğinden icrası zor ama bir o kadar da doktoruna birçok girişim hakkı tanıyor. Bu yazının yazılma amacı yapılan girişimlerin puanlarının bilinmesi ile iş gücü arasındaki ilişkiyi irdelemek, sorumluluk alarak yapılan yaklaşımların hem hastaneye hem de doktora faydalı dönüşüne el vermek.
Acil Tıp Uzmanları ile özdeşleşen SEDO-analjezi, Travma hastaları, RSI, EKG, direkt grafi yorumlama, bilgisayarlı tomografi tartma, eFAST, ultrasonografi eşliğinde damar yolu açma, ultrasonografi eşliğinde kalp gücü ölçümü….. ve aklımıza gelmeyen bir çok tetkik ve işlem ücretlendirilmemektedir. Acil yorumlanan direkt grafiler ve EKG,…başlıca bedelsizler listesinde. Üstelik bu girişimler fatura edilmediği için hastane yöneticisi kaygılanmakta. Şimdi kaygı-para salıncağından etrafa bir bakalım.

 Salıncaktan Görünenler

Korneadan yabancı cisim çıkarılması Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yapıldığında puanlandırılır.
Eklem lavajı Fizik tedavi ve ortopedi uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Vestibüler rehabilitasyon, iki taraf Yirmi dakikalık seansı puanlandırılır. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, odyolog ve fizyoterapist tarafından birlikte yapıldığında puanlandırılır.
SEDO-analjezi Anestezi uzmanı uyguladığında puanlandırılır.
Girişim isimleri Puan Td. Kod
Konsültasyon Acil (her bir hekim için)  21 520.013 Hekim branşı yazılmalıdır
Acil poliklinik muayenesi 21 520.020
Sevki yapılan muayene 5 520.031
Sevki yapılan muayene 5 520.031
İcapçı nöbetinde yapılan muayene 30 520.032
Kontrol muayenesi 21 520.037
Çocuk muayenesi  0-24 ay 35 520.038 0-24 ay arası
Çocuk muayenesi  25 ay -6 yaş 30 520.039 25 ay-6 yaş arası
Çocuk muayenesi  6 yaş 21 520.040 6 yaş üzeri
Apse hematom yüzeyel 50 530.030 Yüzeyel
Apse hematom derin 60 530.020 Derin
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması 50 530.130
Kesi sütürasyonu, büyük  120 530.190 10 cmden büyük veya bir çok alanda
Kesi sütürasyonu,  küçük  40 530.200 5 cm’den küçük, tek bir alanda
Kesi sütürasyonu, orta  80 530.210 5-10 cm arası, tek bir alanda
Lomber ponksiyon  60 530.300 Pansuman dahil
Mesane sondajı    15 530.310
Mide yıkama  30 530.320 530.340 ile birlikte faturalandırılamaz
Nazogastrik sonda uygulaması 20 530.340 Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden fatura yapılamaz. Günde bir adetten fazla faturalandırılamaz.
Parasentez     50 530.380
Torasentez 50 530.420 Günde iki kezden fazlası ödenmez
Yanık debridman ve pansumanı  200 530.500 büyük %40’dan büyük, günde bir kez puanlandırılır
Yanık debridman ve pansumanı 64 530.510 küçük %10’dan küçük bir alanda, günde bir kez puanlandırılır
Yanık debridman ve pansumanı 107 530.520 orta  %10-40 arası bir alanda, günde bir kez puanlandırılır
Yanık pansumanı, büyük  45 530.530 %40’dan büyük
Yanık pansumanı, küçük  8 530.540 %10’dan küçük bir alanda
Yanık pansumanı, orta  21 530.550 %10-40 arası bir alanda
Yara debridmanı  50 530.560 Pansuman dahil (günde birden fazla faturalanadırılamaz)
Yara pansumanı  5 530.580 Günde birden fazla faturalandırılamaz
Arter ponksiyonu     15 530.600
Hemodializ için kateter yerleştirme      100 530.610
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 20 530.700 Günde bir kez faturalandırılabilir
Santral ven kateterizasyonu 100 530.750 juguler veya subklavyen ven
Endotrakeal entübasyon, 25 550.030 ameliyathane dışı
Endotrakeal tüp yada trakeotomi 20 550.040 kanül değişimi, günde bir adet ödenir
Kardiyopulmoner resüsitasyon 200 550.070 530.330 , 530.130 , 530.350 , 530.360 , 551.251 kodları ile faturalanamaz.
Laringeal maske uygulaması   LMA  35 550.080
Alt ekstremite sinir blokları     30 550.420 Diğer periferik sinirler
Üst ekstremite sinir blokları     30 550. 430 Diğer periferik
SEDO-analjezi 29 551.340 Anestezi uzmanı tarafından yapılırsa ödeniyor
Burundan yabancı cisim çıkarılması      40 601.410
Tüp torakostomi 300 608.880 (Göğüs tüpüyle sualtı drenajı) Tek taraflı  torakal cerrahi işlemler ile birlikte faturalanamaz
Kısa kol atel 36 610.680 ( Dirsek altı)
Kısa bacak atel 54 10.720 ( Dizaltı )
Uzun bacak atel 63 610.740 ( Diz üstü)
Parmak ateli 9 610.750 (alüminyum) veya alçısı
Alçı çıkarma     14 610.780
Sekiz bandajı, jones bandajı dahil  36 610.790
Velpeau (Kol gövde) Bandajı  36 610.800 610.810 ile faturalandırılamaz
U ateli veya atel + velpeau  72 610.810 610.800 ile faturalandırılamaz
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu   45 610.860 Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 , 610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte  faturalandıralamaz
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 90 610.870 (Bakıcı dirseği dahil) Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 , 610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte faturalandıralamaz.
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 180 610.880 Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 , 610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte  faturalandıralamaz
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 45 610.890 Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 , 610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte  faturalandıralamaz.
Derin yabancı cisimler     225 611.390 Yumuşak doku laserasyonu, Tendon kılıfı, eklem içi , derin adele içi
Yüzeyel  yabancı cisim çıkarılması    90 611.430 Yumuşak dokudan
Fleksör tendon onarımı, 180 611.951 Tek bir tendon için
Ekstensör tendon onarımı 140 611.952 Tek bir tendon için
Tırnak çekilmesi (her biri)     68 612.060
Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu     90 612.070
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması     60 618.070
Ultrason, genel   17 803.861 Radyolog haricindeki uzmanlar tarafından yapılan klinik muayeneye ek USG muayenesi (Radyolog tarafından yapılan ultrason ile birlikte faturalandırılamaz.)
Ultrasonografi eşliği parasentez, tanısal 50 803.290 530.380 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik 60 803.291 530.381 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz.

Değerlendirme

Burada sıralanan tüm girişimleri hastanenizde yapamayabilirsiniz, ama yapabilirsiniz de. Asistanlık döneminde alınan eğitimde tüm bu tedavi yaklaşımları öğretildi. Girişimlerinizi arttırmanız iş performansınızı da pozitif yönde etkileyecektir.
 
 

Yazar: Çağdaş CAN

Editör: Aydın SARIHAN

LOGOXXL

1 Comment

  1. Arter pozisyonu artık puanlanamiyor ayrıca usg de 14 puan

Yorumlara kapalı