Travma Odaklı Sonografik Tahmin (TOST)

 

TOST, travma hastalarına yatak başı yapılan doyurucu tetkike denilir.

Subksifoid bakıda perikardiyal efüzyon görülmekte 

Sağ koronal interkostal oblik bakıda morrison poşunda serbest sıvı görülmekte


 
 

İnterkostal alanda beklenmeyen plevral efüzyon 

Transvers pelvik bakıda mesane posteriorunda serbest sıvı görülmekte 

TOST’ta

 

Exit mobile version