Famotidin Covid’de edinin

Famodin

Covid 19 enfeksiyonunda Famotidin kullanımı

Famotidin gastrik asit üretimini baskılayan bir histamin-2 reseptör antagonistidir.   Başlangıçta 3-kimotripsin benzeri proteazı inhibe ettiği düşünülüyordu, ancak antagonizması veya histamin sinyalerini tersine çevrilmesi yoluyla bir bağışıklık modülatörü olarak hareket ettiği görülmüş..

Retrospektif bir çalışmada, hastaneye yatışından sonraki 24 saat içinde farklı dozlarda famotidin alan 84 hasta (%5.1) dahil 1.620 hastayı incelendi (1). Başlangıçtaki hasta özelliklerine göre verildikten sonra, famotidin kullanımı ölüm veya entübasyon riskiyle bağımsız olarak ilişkili olduğu görülmüş. Proton pompa inhibitörleri ile beraber kullanımında koruyucu bir etkisi yokmuş. Hastanede yatış sırasında maksimum plazma ferritin değeri famotidin kullananlarda daha düşük saptanmış, bu da famotidinin viral replikasyonu bloke ettiğini ve sitokin fırtınasını azalttığını gösteriyor.

Mather, Jeffrey ve arkadaşları da COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda famotidin alan ve almayanlarla karşılaştırmış. Famotidin kullanımı, hastane içi ölüm riskinde azalma (odds ratio 0.37,% 95 güven aralığı 0.16-0.86, P = 0.021) ve kombine ölüm veya entübasyon (odds ratio 0.47,% 95 güven aralığı 0.23-0.96, P = 0.040).(2)

Hastanede yatan COVID-19 hastalarında famotidin kullanımı, daha düşük mortalite riski ve entübasyon ihtiyacı görülmüş. Ayrıca serum enfeksiyon belirteçleri seviyelerinde azalma saptanmıştır.(2)

Referans

  1. Freedberg, Daniel E., et al. “Famotidine use is associated with improved clinical outcomes in hospitalized COVID-19 patients: A propensity score matched retrospective cohort study.” Gastroenterology (2020).
  2. Mather, Jeffrey F., Richard L. Seip, and Raymond G. McKay. “Impact of Famotidine Use on Clinical Outcomes of Hospitalized Patients With COVID-19.” The American Journal of Gastroenterology (2020).
Exit mobile version