Etanol zehirlenmesi

Etanol zehirlenmesi nedir?

Alkollü içecekler (bira; % 4-6, şarap; % 10-20, viski; % 40-45, rakı; % 40­45), dezenfektan amaçlı (% 70) çözeltiler, kolonya (% 40-60) ve bazı gargaralar, tıraş losyonları, parfümler ve ilaçlar içinde bulunur.
– Etanol merkezi sinir sistemi üzerine baskılayıcı etki yapar.
Toksik Miktar: Etanol: Yetişkinde akut alınmada öldürücü miktar 300-400 mL saf etanoldur. Kronik kullanıcıların etanole dayanıklılıkları daha fazladır.

Belirti ve bulgular:

Kusma, öfori, çift görme, denge bozukluğu, baş dönmesi, ince motor eşgüdüm kaybı, karar verme ve değerlendirme yetisinde bozulma, yürüme ve denge bozukluğu, letarji, solunum baskılanması, koma
Metabolik (laktik) asidoz ve ketoasidoz, nonpankreatik hiperamilazemi (tükrükteki izoamilaza bağlı), özellikle çocuklarda hipoglisemi

Etanole alışkın olmayan bireylerde

Nörolojik Etki Dozu:

 •  20 – 50 mg/dl   Motor fonksiyonlarında azalma
 •  50 – 100 mg/dl Koordinasyon bozukluğu
 •  100 – 150 mg/dl Ataksi
 •  150 – 250 mg/dl Letarji
 •  300 – 400 mg/dl Koma
 •  >500 mg/dl Fatal

Etanol Zehirlenmesi Özgül Antidot ve İlaçlar

Havayolu, solunum, dolaşım durumu değerlendirilerek gerekliyse temel ve ileri yaşam desteği verilir. Koma, konvülsiyon ve hipoglisemi tedavi edilir.
Kronik alkolizm ya da malnütrisyon varsa, Wernicke ensefalopatisini önlemek amacıyla 100 mg tiamin İ.V. verilir. Bu uygulama sırasında anafilaktik şok gelişebileceği unutulmamalıdır.
• Kan etanol seviyesi ölçülemiyorsa pratik olarak etanol seviyesi osmolar gaptan hesaplanabilir.
• Her 100 mg/dL etanol için osmolarite 22 mg/dL artar.

Kaynaklar

 1. Editorial Staff: Methanol, Ethylene Glycol, Ethanol (Management/Treatment Protocol). In: Klasco RK (Ed): POISINDEX® System. Thomson Micromedex,Greenwood Village,Colorado(Vol 125, expires 9/2005).
 2. Ellenhorn MJ. Alcohols and Glycols. In: Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G, Wasserberger J, eds. Ellenhorn’s Medical Toxicology, 2nd edition, Baltimore, Williams and Wilkins Publishing, 1997:1127-1165.
 3. BerkWA,HendersonWV. Alcohols. Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczyinski JS, ed. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 6th edition,USA, McGraw-Hill; 2004:1064-1070.
 4. Barceloux DG, Bond GR, Krenzelok EP, Cooper H, Vale JA. American Academy of Clinical Toxicology Practice Guidelines on The Treatment of Methanol Poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 2002;40(4):415-446.
 5. Sharma AN. Toxic Alcohols. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Howland MA, Hoffmann RS and Nelson LS, eds. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies, 7th edition, NewYork, McGrawHill, 2002:980-990.
 6. Howland MA. Ethanol. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Howland MA, Hoffmann RS and Nelson LS, eds. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies, 7th edition, NewYork, McGrawHill, 2002:995-998.
Text-to-speech function is limited to 100 characters
Options : History : Help : Feedback
Exit mobile version