Eski Kumaş

Eski Kumaş

- Bölüm: Dahili Aciller
2318
1

‘…portatif bir karyola, birkaç sandalye ve…’

Santa Maria

old

(b)İlginize

Eski kumaş neden mi değerlidir. Tüm anılar kumaş içine gizlenir ve sizin her hareketiniz ile iplikler çağrışımda bulunur. Büyük eskiler hatırlanır ve kokular zihni geçmişe taşır. Kumaş ne kadar eskisi ise o kadar değerlidir. Biz de size taslaklarda gizlenen eskilerden bukleler hazırladık kaptanlar.

 • Zehirlenme: Çeşitli zehirlenme tipleri var. Gazlı, havalı, tornalı, ilaçlı, sulu. Ama bu maddenin konusu solunum yolu ile vücuda zorla kabul ettirilen. Hasta derhal ortamdan uzaklaşmalı veya uzaklaştırılmalı, oksijen desteği altına alınmalı, havayolu tıkanıklığı dışlanmalı, obstrüksiyon bulguları var ise erken entübasyon düşünülmeli.
 • Perforasyon yanlışları: Şekilde ne görmektesiniz şefler. Seslerinizi duyabiliyorum. Dilate olmuş bağırsak ansları kamerada. Ancak sağ diyafram altı oklar ne öyle, yoksa bu hasta perfore mi olmuş. Hayır, hayır ortaklar. Bu görüntü bağırsak ansının diyafram altına girmesi sonucu perforasyon taklidi yapmaya çalışan yeteneksi aktör Chilaiditi.
perforasyon-taklitleri001-300x224
Perforasyon Taklidi

Travmatik beyin yaralanması: Travmatik beyin yaralanması en korkulan eski büyüklerden. Fokal nörolojik defisit, dilate pupil, Glaskow koma skalasında puan kırılması tespit ettiğin hastaya mannitol 0.25-1 mg/kg ile ozmoterapi, kontröllü hiperventilasyon (dakikada 20 ventilasyon), benzodiazepin ve vekuronyum ile sedo-paralizasyon uygula. O zaman göreceksin kendini tıbbın yanında.

İleus: Tanı klinik olarak koyulmalı dense de PA-akciğer ve ayakta direkt batın grafisi tetkiklerini isteyiver. Batın tomografisi çekeceksen rektal kontrastın kontraendike olduğunu unutma, hastayı sen perfore etmiş olursun. İntravenöz hidrasyonun hayat kurtarıcı olduğunu bil ve peritonit bulgularında antibiyotik gerekliliği olduğunu hisset.

makina
Yalan Söyleme
 • Ailesel Akdeniz Ateşi: Peritonit var, peritonit var. Bastırınca mı yoksa çekince mi sorusuna yanıt her nöbette aranır. Ancak her çekince hoplayan karın ağrılı iç organlarını delmemiştir. Bazı hastalıklar var ki rebondları ile yaşar. Ailesel Akdeniz Ateşi gibi.
 • Sıcaklık hastalığında ne yapmamalı: Uzun süre sıcak altında sırttan ter bırakanda görülür. Genç hastadan biyokimya gönderme, antipiretik uygulama, hastayı hidrate et ama hiponatremiye sokma.
 • Pulmoner emboli ve direkt grafi: Pulmoner emboli PA-akciğer grafisi ile tanılanamaz deme, bakarsın hemidiyaframda elevasyon (%24 az bir oran değil) yakalarsın.
 • Prokainamid: Prokainamid kullananlara duyurulur. 17 mg/kg üstü toksik dozdur, Na kanal blokajı ile kalbi istenmeyen ritimlere gebe bırakır.
 • Migren tedavisi: Bol bol migren hastası sizi bekliyor. Serumsuz geçmiyor diyor. Sen yine de Tramadol kullanmak istiyor. Eşdeğeri Contramal (zevk verici). Non steroidlerden daha pahalı ve etkisi migrende aynı. Migren hastalarında kullanma, hastanen kazansın.
 • Sepsiste norepinefrin: Sepsis hastan var, bu kötü. Norepinefrinin var, bu iyi. Dopamine göre daha az kardiyovasküler yan etkisi var ve hipotansiyonu yenmede vasıf etkin. Ancak dikkat et hastanın parmakları kararmasın çünkü periferik vazokonstriksiyon yapıyor.
 • D-dimer: Sen bana söyle ne kadar güveniyorsun D-dimer yüksekliğine. Üç aylık cerrahi, malignensi, renal patoloji, sistemik lupus eritematozus gibi durumlarda şimdiden >500 ng/ml. Tanı koydurmaktan öte pulmoner emboli için kazmaya devam etmenin göstergesi.

Kuru Temizleme

Tazelenen eski yenilenmeyen diriden yeğdir. Bu ne demek mi şimdi. Bunun anlamı tekrarlanan bilgi kalıcılaşırken tazeler buharlaşmaya mahkum. Tekrar tekrar büyük eskileri okuyunuz ortaklar.
 

Dr Çağdaş Can, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Elazığ

vampir

 

1 Comment

 1. vrai sac hermes birkin beige

  I am so grateful for your article. Much obliged.

Yorumlara kapalı