DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ

DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ

- Bölüm: Cerrahi Aciller
3007
DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 

DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ

DPL

Pozitif olduğu parametreler
Şüpheli olduğu parametreler
1-Aspirasyonda 10 ml kan gelmesi
1-Aspirasyonda pembe sıvı alınması
2-Eritrosit sayısının 100000/mm3 üzerinde olması
2-Eritrosit sayısının 50000-100000/mm3 arasında olması
3-Lökosit sayısının 500/mm3 üzerinde olması
3-Lökosit sayısının 100-500/mm3 arasında olması
4-Gram boyamada bakteri olması
Negatif olduğu parametreler
5-Safra varlığı (analizde bilirubin tespiti
1-Eritrosit sayısının 50000/mm3 altında olması
6-Gıda partiküllerinin bulunması
2-Lökosit sayısının 100/mm3 altında
Aspirasyonda şeffaf sıvı alınması

Ani ölüme sebep olan abondan kanamalardan 7‐10 gün sonrasına kadar bulgu vermeyen silik semptomlu patolojilere kadar geniş yelpazede klinik spektrumdur
• En sık nedeni trafik kazalarıdır
• Erken dönemde kanama, geç dönemde enfeksyonlar mortalitenin sık nedenidir