Deksametazon Nedir

Deksametazon

(Decadron®, Dexasone®, Diodex®, Hexadrol® ve Maxidex® ticari adları ile de bilinen) ilaçlardan birisidir. Sentetik bir adrenokortikal steroiddir.

Doz:  
oral ( 0.15-0.6 mg/kg ) tablet formu (4 ve 8 mg)
intramüsküler ( 0.6 mg/kg ) 0,5-0,75 mg    (8mg/2ml ampul formu mevcuttur)
Dekzametazonun anti-enflamatuvar etkisi diğer steroidlere göre 5-6 katdaha fazladır. IV formu oral  olarak verilebilir.

Deksametazon ile Uygulanan Testler

Cushing Sendomu
Gece 23’de 1 mg DEKORT, oral olarak verilir. Sabah 8’de plasma
kortizol düzeyini tayin etmek üzere kan alınır. Daha kesin bir sonuç temini için
48 saat süre ile 6 saatte bir 0.5 mg DEKORT tablet verilir. Bunu takip eden 24 saatteki idrar toplanır ve itrah edilen 17 – hidroksikortikosteroid miktarı tayin olunur.
Pitiuter ACTH Fazlalığına Bağlı Cushing Sendromunu Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Cushing Sendromundan Ayırmak İçin
48 saat süre ile 6 saatte bir 2 mg DEKORT oral olarak verilir.
Daha sonraki 24 saat idrar toplanır ve itrah edilen 17 – hidroksikortikosteroid
miktarı tayin olunur.

Exit mobile version