De Winter’s T dalgaları

De Winter’ın T dalgaları

Açıklığı yukarı bakan ST segment çökmesi ile beraber olan yüksek T dalgalarına De Winter’ın T dalgaları denir. De Winters T Dalgaları, De Winters tarafından 2008 yılında bir makalede tanımlanmıştır(1). Bu bulgu De Winter ve arkadaşları tarafından ST elevasyonu olmadan Proksimal LAD tıkanıklığı ile sonuçlanan EKG bulgularını incelerken bulunmuştur.

Bu ekg bulguları şu kriterleri içermektedir:

Bu bulgular , anterior miyokard enfarktüslü hastaların % 2’sinde (30/1532) tespit edilmiş. Bu yüzden de anterior STEMI eşdeğer olarak kabul edilir.

2009 yılında Verovden el al (2) bu bulguları anterior miyokard infarktüsü geçiren hastalarda ikiye katlamış olarak bulmuş. Aynı zamanda LAD stenozu olan hastaların yaklaşık % 2’sinde de tanımlanmıştır. Bu hastaların genç ve erkek olma olasılığı daha yüksekti ve hiperkolesterolemi eğilimi varmış.

Referanslar
  1. De Winter Rd et al A new sign of proximal lad occlusion, NEJM 2008:359: 2071-2073 Nov 6
  2. Verovden NJ Et al Persistent precordial “hyperacute” T waves signify proximal left anterior descending artery occlusion. Heart, 2009 Oct; 95(2): 1701-6

Exit mobile version