COVID-19’un tedavisinde Hidroksiklorokin ve Azitromisin

Covid 19 tedavi

COVID-19’un tedavisinde Hidroksiklorokin ve Azitromisin: Randomize olmayan bir klinik çalışmanın ön sonuçları

Philippe GAUTRET , Jean Christophe LAGIER…

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.16.20037135

Hidroksiklorokin’in COV-19 üzerinde etkili olduğu bulunmuştur ve bu virüsle enfekte olan Çinli hastalarda da etkili olduğu bildirilmiştir.

Hidroksiklorokin’in solunum yolu viral yükleri üzerindeki rolünü değerlendirdik. Hastalara tek yönlü bir protokolü uygulanarak, günde 600 mg hidroksiklorokin verildi ve nazal sürüntü örneğindeki viral yükleri günlük olarak test edildi. Klinik tablolarına bağlı olarak tedaviye azitromisin eklenmiştir.

Başka bir merkezden tedavi edilmeyen hastalar ve protokolü reddeden olgular negatif kontrol olarak alındı.

6. günde virüsün varlığı ve yokluğu sonlanım noktası olarak kabul edildi.

Bu çalışmada yirmi olgu tedavi edildi ve D-6’da viral taşıyıcıda kontrollere kıyasla anlamlı bir azalma gösterdi, ve literatürde tedavi edilmeyen hastaların bildirilen ortalama taşıma sürelerinden çok daha düşüktür. Hidroksiklorokin’e eklenen azitromisin, virüs eliminasyonu için önemli ölçüde daha etkilidir.

Sonuç: Hidroksiklorokin, COVID-19’lu hastalarda viral yük azalması / kaybolması ile önemli ölçüde ilişkilidir ve etkisi Azitromisin ile güçlendirilmiştir.

ilgili makale linki:

https://drive.google.com/open?id=1IXLVD4XkAIlA1AsZ1arPAxCBp2XjmvX8

Exit mobile version