Yeni Konular

Resusitasyon

Dahili Aciller Resusitasyon

Sepsis Nedir? Nasıl Tedavi Edilir ?

Sepsis Sepsis bakteriyemili olguların küçük bir bölümünde görülür. Sıklıkla bakteriyel, daha seyrek olarak viral ve fungal enfeksiyonlarda rastlanabilir. Özellikle yenidoğan, 65 yaş üzeri, ...
Daha fazla okuyun 0
Resusitasyon

Aspirasyon Nasıl Yapılır?

Aspirasyon   “Hiç aklından çıkarma İthaka’yı, oraya varmak senin yegane yazgın”   Gün içinde sürekli olarak bir rolden bir role bürünen, bir mekandan ...
Daha fazla okuyun 0
Resusitasyon

İntravenöz Sıvı Uygulaması ve Kateterler

İntravenöz Sıvı İnfüzyonu ‘‘Büyükler sayılardan hoşlanır. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı, hiçbir zaman size önemli şeyler sormazlar. Hiçbir zaman:”Sesi nasıl? Hangi ...
Daha fazla okuyun 1
Resusitasyon

Endotrakeal Entübasyon

Sararmak limon gibi, mum gibi erimek, devrilmek kof bir çınar gibi ansızdan. Kardeşlerim, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar, biz, insanız, ...
Daha fazla okuyun Endotrakeal Entübasyon için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Acil Tıpta Torakotomi

Acil Torakotomi ‘Peruklu arı’ Lewis Carroll Sanma ki göğsü travmalılar tek yara ile yaşar. Yüksek enerji diğer organlara sıçrar. Acilde Torakotomi Gerekleri Hastane ...
Daha fazla okuyun Acil Tıpta Torakotomi için yorumlar kapalı
Resusitasyon

İntraosseöz Girişim

Herkesin bir fikri var hayat üzerine ve tabi Tolstoy’un da. Mutlu bir hayat yok, daim olarak mutlu bir hayatın olmayacağını kabul etmelisin demiş ...
Daha fazla okuyun İntraosseöz Girişim için yorumlar kapalı
Resusitasyon

KPR 2015 Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Yenilikleri

KPR 2015 Kokteyl Konuşmaları-9 Özet: Giden geleni aratmadı Zorluk: 2/3 ‘O sabah saat tam yediye kırk beş kala’ Mister Pickwick’in Serüvenleri N: Duydunuz ...
Daha fazla okuyun KPR 2015 Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Yenilikleri için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Yaşam Zinciri

AHA 2015 klavuzunda yaşam zincirinin hastane içi ve hastane dışı kardiyak arrestler olarak iki ana başlığa bölünmüş. ...
Daha fazla okuyun Yaşam Zinciri için yorumlar kapalı
Resusitasyon

AcilTıpedia/Canlandırıcı

Gerçek Adı: Argus İlk Göründüğü Yazı: Canlandırıcı Biyografi: Öğrenim sistemindeki başarıları birbirini kovaladı, Ph.D. ünvanı genç yaşta omuzlarına kondu. Canlandırma ile ilgili yaptığı aykırı deneyler ...
Daha fazla okuyun AcilTıpedia/Canlandırıcı için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Canlandırıcı-2

‘Hafıza bazen merhametli silinmeler yapıyor’ H. P. Lovecraft Özet: Terapötik hipoterminin artıları ve eksileri Prof. H’nin bakış açısı ile anlatıldı. Hatırlamanıza Kibrit yanar, ...
Daha fazla okuyun Canlandırıcı-2 için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Yongquan Noktası ve Lazarus Fenomeni

‘Ağaç yaşken eğilir’ Konfüçyüs Ölümün antidotu olabilir mi veya noktası. Nerede bu nokta. Bastırılmalı mı, ovuşturmalı mı, iğnelemeli mi veya karşısına geçip uzun ...
Daha fazla okuyun 2
Resusitasyon

Canlandırıcı

‘Vebadan daha bulaşıcıdır korku, göz açıp kapayana kadar ortalığa yayılıverir’ GOGOL Yenidoğan Taklit ediyor olabilir. Ölü, ölü olma durumunu taklit ediyor. Buralardan ayrılan ...
Daha fazla okuyun Canlandırıcı için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Ne Kadar Adrenalin

Her şeyin yükseği, yemeğin bol soslusu, televizyonun renklisi, gökyüzünün masmavisi. Aynı yaklaşım biçimi resüsitasyon sırasında kullanılan adrenalin miktarı için geçerli değil. Yararsız, etik ...
Daha fazla okuyun Ne Kadar Adrenalin için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Çömez Kıdemli ve Öleyazan Hasta

Resüsitasyon sırasında çömez kıdemli çok kalp kırar. Ajite çömez kıdemli ne dediğini bilmeyecek, ekibini öfkesi ile gözyaşlarına boğacak. Aynı eğri yaklaşımları hasta yakınlarına ...
Daha fazla okuyun Çömez Kıdemli ve Öleyazan Hasta için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Göğüs Kompresyonuna Ara Vermek

Arrest hastanın göğüs kompresyonlarına sık sık ara verilir Göğüs kompresyonu yapılmasını engelleyen nedenler: 1) Ventilasyon manevraları 2) Ritim analizi 3) Pulse kontrolü 4) ...
Daha fazla okuyun Göğüs Kompresyonuna Ara Vermek için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Astım ve Ventilatör

Entübe edilen astım hastasının ventilatör ayarları bilinmeyebilir Astım hastası entübe edilir, bu işin kolay kısmı ama şimdi şu uğursuz ventilatörün ayarı nasıl yapılacak. ...
Daha fazla okuyun Astım ve Ventilatör için yorumlar kapalı
Hastane Öncesi Tıp Resusitasyon

Sedasyon Altında Transport

‘Yorgo, senin adın neden Türkçe değil’ Caner Girgin Entübe edebilirsin, tüp yerini kontrol ettin, sabitledin. Bitti mi. Hastanın bilinci açık ise kimse rahat ...
Daha fazla okuyun Sedasyon Altında Transport için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Intubation Can Wait

‘Underneath it all’ No Doubt Do not sweat for intubation without providing the appropriate conditions. Intubation can wait if you are able to ...
Daha fazla okuyun Intubation Can Wait için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Hasta Yakını Canlandırma Odasına Alınmalı mı

Hasta yakınları resüsitasyon odalarına alınmalı mı? ‘Sen beni düşünme’ Dante Gavurlar sorun olmaz diyor ancak ülkemizde hangi yaklaşım biçimi doğru olacak. Bir kere ...
Daha fazla okuyun 2
Resusitasyon Tıp Medya

Bulanık Bilinç

T (travma, ateş) I (enfeksiyon) P (psikojenik) S (inme, şok, kitle, subaraknoid kanama) A (alkol) E (elektrolit, intoksikasyon, ensefalit) I (insulin) O (opiat) ...
Daha fazla okuyun Bulanık Bilinç için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Entübasyon

Uygun koşulları sağlamadan entübasyon için terleme. Kardiyak arrest olan hastayı balon-valv-maske ile etkin ventile ediyorsan entübasyon bekleyebilir. Kalp masajına entübe etmek için ara ...
Daha fazla okuyun Entübasyon için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Pediatrik Defibrilasyon Nasıl Yapılır?

Pediatrik Defibrilasyon Pediatrik hastalar için en uygun defibrilasyon dozu bilinmiyor. Güvenli defibrilasyon için en düşük etkili doz veya üst sınır konusunda kısıtlı veri ...
Daha fazla okuyun Pediatrik Defibrilasyon Nasıl Yapılır? için yorumlar kapalı
Resusitasyon

KPR Teknikleri

KPR Teknikleri Geleneksel el ile KPR’ye alternatifler, kardiyak arest resusitasyonu sırasında perfuzyonu artırmak ve sağ kalımı artırmak cabası içinde geliştirildi. Geleneksel KPR ile ...
Daha fazla okuyun KPR Teknikleri için yorumlar kapalı
Güncel Resusitasyon

Entübe Etmek Ya Da Etmemek

Entübasyon ‘Biri daha yere düştü, kaybetti’ Queen Bastır ve havalandır, bastır ve havalandır, bastır ve havalandır mı. Yoksa sadece bastır.Büyük paragraflar bulmuştur bu ...
Daha fazla okuyun Entübe Etmek Ya Da Etmemek için yorumlar kapalı
Acil Tıp Video Resusitasyon

Santral Ven Kataterizasyonu

Santral Ven Kataterizasyonu ...
Daha fazla okuyun Santral Ven Kataterizasyonu için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Dopamin mi? Dobutamin mi?

Erken Septik Şokta   Hangisini Tercih Edelim. Şok, birden çok organda doku hipoperfüzyon olduğunu tanımlamak için kullanılan  terimdir.[1] Azalmış doku perfüzyonu dokularda oksijen sunumunun da azalmasına ...
Daha fazla okuyun Dopamin mi? Dobutamin mi? için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Prosedural Sedasyon ve Analjezi

Bilinçli Sedasyon Tanı veya tedavi için, bir medikal işlem uygulanırken hastanın tepkisini ve hatırlamasını olabildiğince azaltmak amacıyla kardiorespiratuar fonksiyonu etkilemeden sedatif ve dissosiyatif ...
Daha fazla okuyun Prosedural Sedasyon ve Analjezi için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Fibrinolitik Kontrol Listesi

ACC/AHA’dan Kontrendikasyonlar ve STEMI de Fibrinolitik Kullanımı İçin Uyarılar Mutlak kontrendikasyonlar  Herhangi bir geçirilmiş intrakraniyal kanama Bilinen yapısal serebrovasküler lezyon (AVM gibi) Bilinen ...
Daha fazla okuyun Fibrinolitik Kontrol Listesi için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Ağrı Kesici İlaçlar

Acil serviste en çok kulllanılar Ağrı kesiciler 1-Non-steroid Anti-inflamatuvar İlaçlar (NSAİİ? NSAİİ’ler,  ağrı, ateş ve enflamasyonu azaltıcı etkileri olan ilaçlardır. Asetaminofen = Parasetamol (Parol, Minoset, Aljil, Aferin) ...
Daha fazla okuyun Ağrı Kesici İlaçlar için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Mekanik Ventilasyon

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon • Etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte bunlar henüz yeterli sayıda değildir. • Solunum yetmezliği gelişme riski olan astım atağında ...
Daha fazla okuyun Mekanik Ventilasyon için yorumlar kapalı
Resusitasyon

AHA 2010 KPR Kılavuzunda Öne Çıkan Noktalar

- Yüksek kalite KPR gerekliliğine vurgu yapmaktadır - En azından 100/dk bası hızı - Göğüs basılarında kesinti ya da araları en aza indirmek. - Aşırı ventilasyonu engellemek. - A-B-C’den C-A-B’ye Değişim ...
Daha fazla okuyun AHA 2010 KPR Kılavuzunda Öne Çıkan Noktalar için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Erişkin Kardiyak Arrest Döngüsel Algoritma 2010

Döngüsel İKYD Algoritmi ...
Daha fazla okuyun Erişkin Kardiyak Arrest Döngüsel Algoritma 2010 için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Defibrilasyon – Kardiyoversiyon

Defibrilasyon öncesi KPR yapmak koroner perfüzyonu artırır. Erişkin ve çocuklarda ritm VF ise önce KPR sonra defibrilasyon yapılması sonuçları iyileştirir. AHA 2010 Bifaziklerin VF’de ilk şoktaki başarısı yüksektir. ...
Daha fazla okuyun 3
Resusitasyon

Hızlı Ardışık Entübasyon (RSI)

RSI TEMEL BASAMAKLAR P- Preparation P- Preoxygenation P- Pretreatment P- Paralysis- Sedation P- Pass the tube •Saat 0 – 7’ preoksijenizasyon 0 – ...
Daha fazla okuyun Hızlı Ardışık Entübasyon (RSI) için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Hastane Dışında Kardiyak Arest

Hastane Dışında Kardiyak Arest Yetişkinde Resüsitatif Çabaların Sonlandırılması Hastane dışında kardiyak arrest bulunan ve sadece Temel Yaşam Desteği (TYD) alan yetişkinler de, TYD ...
Daha fazla okuyun Hastane Dışında Kardiyak Arest için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Temel Yaşam Desteği Algoritması

Temel Yaşam Desteği Algoritması Yetişkin, çocuklar ve infantlar için temel yaşam desteği özeti ...
Daha fazla okuyun Temel Yaşam Desteği Algoritması için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Basitleştirilmiş Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği

Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği Yanıtsızlık bulguları ve ayrıca eğer hasta yanıtsızsa ve nefes almıyor veya normal nefes almıyorsa (yalnızca iç çekmesi olan kurban gibi) ...
Daha fazla okuyun Basitleştirilmiş Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği için yorumlar kapalı
Resusitasyon

AHA ECC Yetişkin Sağ Kalım Zinciri

Yeni AHA ECC Yetişkin Sağ Kalım Zincirindeki bileşenler şöyledir: 1. Derhal kardiyak arrestin tanınması ve acil yanıt sisteminin aktivasyonu 2. Göğüs basısı üzerine vurgu ile erken KPR 3. Hızlı defibrilasyon ...
Daha fazla okuyun AHA ECC Yetişkin Sağ Kalım Zinciri için yorumlar kapalı
Resusitasyon

ACLS (AHA,ERC 2010)

  1) ABC değil CAB artık 2) Her durumda kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) öncelikli 3) Krikoid bası yok 4) Adenozin geniş QRS’e verilir 5) ...
Daha fazla okuyun ACLS (AHA,ERC 2010) için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Süksinilkolin Her Zaman Güvenilir midir

Süksinilkolin Özet Süksinilkolin hızlı ardışık entübasyonda en çok kullanılan paralizandır. Malign hipertermi, hiperkalemi, asetilkolin reseptörlerinde artış yaratan hastalıklar, kafa içi ve göz içi ...
Daha fazla okuyun Süksinilkolin Her Zaman Güvenilir midir için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Entubasyon

Entubasyon Basamakları A (C) BC Hava yolunu değerlendir Gerekirse havayolu açma manevrası yap (servikal yaralanma önlemlerini sürdür) Eğer hastanın bilinci yoksa oral airway…. ...
Daha fazla okuyun Entubasyon için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Ani Ölüm

Ani Kardiyak Ölüm Kardiyak Arrest Hastalarının genel olarak Nörolojik olarak tam iyilik haliyle tabuculk oanlar %3-8’dir. İlk ritim VT veya kalın VF ise ...
Daha fazla okuyun Ani Ölüm için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Resüsitasyon Kılavuzundaki Önemli Değişiklikler 2010

Erişkin Temel Yaşam Desteği • Bilincin olmaması ve solunum durması veya anormal solunumda temel yaşam desteği başlatılır. • Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon (KPR), esnesında ...
Daha fazla okuyun Resüsitasyon Kılavuzundaki Önemli Değişiklikler 2010 için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Sedo-Analjezi

Sedo – Analjezi ilaçları Narkotik ilaçlar; Fentanyl, Morfin, Meperidin Benzodiazepinler; Midazolam, Diazepam Barbitüratlar; Thiopenthal, Methohexital Önerilen Kombinasyonlar; Midazolam + Fentanil Midazolam + Meperidin ...
Daha fazla okuyun Sedo-Analjezi için yorumlar kapalı
Resusitasyon

EĞİTİM, UYGULAMA VE TAKIMLAR AHA 2010

  EĞİTİM, UYGULAMA VE TAKIMLAR   Beceri performansı, iki yıllık bir sertifikasyon esnasında gerektiği şekilde sağlanan pekiştirme ile ölçülmelidir. Bu yeniden değerlendirme ve ...
Daha fazla okuyun EĞİTİM, UYGULAMA VE TAKIMLAR AHA 2010 için yorumlar kapalı
Resusitasyon

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Algoritması

İKYD Algoritması yüksek kalite CPR (yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı sağlanması, her bir göğüs basısı sonrası göğüsün tam olarak geri dönmesine izin verilmesi, en az kesinti ile göğüs basısı yapılması ve fazla ventilasyondan sakınılmasını içeren) ve ACLS eylemleri, ‘CPR’nin kesintisiz periyotları’ anlayışı etrafında organize edilmesi gerektiğini vurgulamak için basitleştirildi ve döngüseleştirildi ...
Daha fazla okuyun İleri Kardiyak Yaşam Desteği Algoritması için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Hipotansif Resüsitasyon Nedir, Nerede Kullanılır?

Hipotansif Resüsitasyon ‘Bazıları sonsuz gecelere doğar’ William Blake Özet Mel Gibson’un yönettiği ve oynadığı Braveheart adlı filmde kanlı savaş sahneleri çekimi sırasında kameraya ...
Daha fazla okuyun Hipotansif Resüsitasyon Nedir, Nerede Kullanılır? için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Nöromusküler blokerler

Depolarizan ajanlar Succinylcholine Lysthenon® 20mg/ml -1.5 mg/kg IV puşe, çok kısa etkili, paralitik *30-45’’ de etki başlar  3-10’ sürer *RSI’da gold standart! Klinik kullanımda ...
Daha fazla okuyun Nöromusküler blokerler için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Defibrilatörler İçin Elektrot Yerleştirme

Elektrot Yerleştirme Eğitim ve elektrot yerleşimini kolaylaştırma için, anterior – lateral ped pozisyonu makul varsayılan yerleşimdir. Hastanın bireysel ozelliklerine gore 3 alternatif pozisyondan ...
Daha fazla okuyun Defibrilatörler İçin Elektrot Yerleştirme için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Erişkinde Kardiyak Arrest Algoritması 2010 AHA

Sağlık çalışanlarının yanıtsız ve soluk almayan veya normal solunumu olmayan yetişkin hastaları belirler belirlemez acil yanıt sistemini hemen aktive etmeleri için öneriler sadeleştirildi. Sağlık personeli yanıtsızlığı kontrol ...
Daha fazla okuyun Erişkinde Kardiyak Arrest Algoritması 2010 AHA için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Ventilasyon Desteği

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon • Etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte bunlar henüz yeterli sayıda değildir. • Solunum yetmezliği gelişme riski olan astım atağında ...
Daha fazla okuyun Ventilasyon Desteği için yorumlar kapalı
Resusitasyon

MI Trombolitik Tedavi

Trombolitik Endikasyonları EKG bulguları En az 2 derivasyonda ≥1 mm ST elevasyonu Yeni Sol Dal Bloğu Göğüs ağrısı <30 dakika Semptom başlangıcının ilk12 ...
Daha fazla okuyun MI Trombolitik Tedavi için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Kardiyoversiyon

Senkronize Kardiyoversiyon   Supraventrikülar Taşiaritmiler Atriyal fibrilasyon kardiyoversiyonu için önerilen başlangıç bifazik enerji dozu 120-200 J’dur. Atriyal fibrilasyonun kardiyoversiyonu için başlangıc monofazik doz ...
Daha fazla okuyun Kardiyoversiyon için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Takım Resüsitasyonu

BLS algoritmasındaki basamaklar geleneksel olarak tek kurtarıcıyı on plana alan faaliyetler dizisi şeklinde sunulmuştur. Çoğu EMS ve sağlık sistemleri, çeşitli faaliyetleri eş zamanlı ...
Daha fazla okuyun Takım Resüsitasyonu için yorumlar kapalı
Resusitasyon

Sağlık personeli İçin Kardiyopulmoner Resusitasyon

2010 AHA Kılavuzunda yer alan önemli değişiklikler. Kardiyak arrestler ; potansiyel kurtarıcıları şaşırtabilen, kısa sureli nöbet benzeri aktivite veya agonal iç çekmeler gösterebileceğinden dolayı, kardiyak arrestin tanınmasını ...
Daha fazla okuyun Sağlık personeli İçin Kardiyopulmoner Resusitasyon için yorumlar kapalı