Yeni Konular

Kardiyak Aciller

Güncel Kardiyak Aciller

aVR hep unutuldu veya fazla hatırlandı

aVR eleve, başkaları deprese 70 yaşında, göğüs ağrılı, terli, nefes darlıklı, Levine bulgulu. AHA STEMI: Çoklu derivasyonda ST depresyonu, aVR’de ST elevasyonu var ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

McConnell’in işareti nedir?

McConnell’in işareti McConnell’in işareti, sağ ventrikül apeksinin normal veya hipoknezik olması ile sağ ventrikül bazal ve orta lateral duvarının hipokinezi veya akinezidir.  McConnell’in ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

D-shape bulgusu nedir?

D-shape bulgusu, Ekokardiyografide kalbin interventriküler septumun düzleşmesi bulgusudur. Akut veya kronik sağ ventrikül aşırı yüklenmesinde oluşmaktadır. Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon ve ASD’li hastalar ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

Brugada odun ise enfeksiyon ateştir

Her perşembe dersinden sonra karaokeye gitmek de ne oluyor, ben kahve içip kitap okumak istiyorum.Hayır efendim, yapamazsın, izin yok, konu anlatımı ve karaoke ...
Daha fazla okuyun 0
EKG Güncel

EKG test soruları 2

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text] EKG pratiğinin geliştirilmesi için hazırlanmış soruları çözün. Başarı sıralamasında kendinizi görün. [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section] ...
Daha fazla okuyun 2
Güncel Kardiyak Aciller

Dikkat Parçalanması ve Mobitz 2

Çalışmalar gösterdi. Acil doktoru dikkatini 6 dk 1 kaybediyor, neden mi. Telefon çalar, hasta yakını sorar, konsültan arar, 112 bilgi ister, idare toplantı ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

EKG Test Soruları

EKG testlerini çözerek, EKG pratiğinizi geliştirin ...
Daha fazla okuyun 1
MAT
EKG Kardiyak Aciller

Multifokal Atriyal Taşikardi

Atriyum içindeki çoklu odaklar veya ektopik odakların tümü tarafından oluşturulan uyarıların ventrikülleri uyarmasıyla oluşur. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

EDACS – Acil Serviste Göğüs Ağrısı Değerlendirme Skoru

Bu puan sadece şu hastalar için geçerlidir: 1. 18 yaş üstü,2. AKS ile uyumlu göğüs ağrısı; 3. Devam eden göğüs ağrısı yok veya ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

Atriyoventriküler Blok ( AV Blok )

iyoventriküler bloklar nodal ve infranodal blok olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu önemli bir ayrımdır, nedeni de klinik önem ve prognoz lokalizasyona göre değişir ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

Erken Repolarizasyon mu, Miyokard Enfarktüsü mü, Yoksa Ne

Bu formül: Sol ana koroner (LAD) tıkanıklığını erken repolarizasyon içinde bulmak için üretildi.Ortamda en az 1 mm ST elevasyonu gerekir.Sol ventrikül hipertrofisi varsa ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 028

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Ventriküler taşikardi Sağ dal bloğu Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>> Not: Eksik düşündüğünüz bulguları yorum olarak ekleyebilirsiniz. ...
Daha fazla okuyun 2
EKG

EKG Soruları 030

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Ventriküler Anevrizma Anterior derivasyonlarda QS paterni inferior derivasyon QR paterni inferior anevrizma inferior MI’dan zor ayrılır. Önceki EKG ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 029

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Hafif silik ST elevasyonu; Sirkümfleks arter oklüzyonu aVL ST elevasyonu, İnferior ST depresyonu resiprokal Önceki EKG Sonraki EKG ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 027

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Sol ana koroner arter hastalığı; Septal ve lateral MI V1-2 septal, DI,AVL (yüksek lateral) ST elevasyonu inferor ST depresyonu ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 026

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Anterolateral MI Anterolateral ST elevasyonu Hiper akut T dalgası inferior ST depresyonu resiprokal değişiklik V1 ST elevasyonu septal ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 025

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Junctional taşikardi Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>> Not: Eksik düşündüğünüz bulguları yorum olarak ekleyebilirsiniz. ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 024

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Cevap Ventriküler taşikardi Atrioventriküler dissosiyasyon Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>> Not: Eksik düşündüğünüz bulguları yorum olarak ekleyebilirsiniz. ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 023

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Yüksek lateral MI DI,aVL ST ST elevasyonu İnferior derivasyonda ST Depresyonu (resiprokal) V5-6 ST depresyonu lateral duvar iskemisi ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 022

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Cevabı İnferior ve Sağ ventrikül MI inferior ve SAğ derivasyonda ST elevasyonu Lateral ST depresyonu (resiprokal) İnferior MI ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 020

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Anterolateral MI DI, aVL V3-6 ST elevasyonu Resiprokal; inferior derivasyonda ST depresyonu, Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>> ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 021

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Septal, lateral MI Ritim; sinus aVL, DI  derivasyon V2-3; ST elevasyonu; inferior, V5-6 ST depresyonu Önceki EKG Sonraki ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller Toksikoloji

Kounis sendromu nedir?

Kounis sendromu Böcek sokmaları, ilaçlar, çeşitli çevresel maruziyetler,  zehirlenmeler, lateks alerjisi ve birçok allerjik durum sonrası gelişen hipersensivite reaksiyonlarının sorumlu olduğu akut koroner ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

Acil Tıp Sherlock Holmes gibi

Ters U Dalgası ‘Seçmeli dersler başlıyor’ 5. Sınıf Bükük Dudaklı Adam (The Man With The Twisted Lip/1891)  Bay D aylardır kayıp ve eşi ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 19

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? sinus taşiaritmisi İnkomplet Sağdal bloğu Sol anterior hemiblok V1 R dalgası progresyon kaybı Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 18

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Sinüs aritmisi V2,3 Bifazik T varyant T dalgası (wellen’s takliti) Yaygın T dalgası negatifliği Önceki EKG Sonraki EKG ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 17

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? V2,3  ST elevasyonu (BER) Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   Not: Eksik düşündüğünüz bulguları yorum olarak ekleyebilirsiniz. ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 16

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?   DII,III,aVF ST elevasyonu V4R,V5R,V6R ST elevasyonu (sağ derivasyonlar) DI,aVL ST depresyonu (resiprokal değişiklik) V1,V2 ST depresyonu (resiprokal değişiklik) ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 15

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? V1, aVR de ST depresyonu diğer derivasyonlarda ST yükselmesi, PR depresyonu Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   ...
Daha fazla okuyun 0
sag-EKG-Inf-Post-STEMI-v-4-6R
EKG

EKG Soruları 14

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?      (II, III, ve aVF)  ST yüksekliği  V1 ya da V2’de  R >  S dalgası, V1- ST çökmesi İnferor ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 4

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?   Sinus taşiksrdisi: Hız: 110~120bpm I. derece AV blok Sol ventrikül hipertrofisi strian pattern ; büyük R dalgası ...
Daha fazla okuyun 0
EKG

EKG Soruları 3

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?     Sinus bradikardisi Hız:50 DI, AVR ve AVL :qrs Voltaj kaybı Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>> ...
Daha fazla okuyun 2
EKG

EKG Soruları 2

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir? Atrial flutter V1 R progresyonu(R>S) muhtemel posterior MI Sağ dal bloğu ve S1, Q3, T3 V5-6 T negatifliği ...
Daha fazla okuyun 1
EKG

EKG Soruları 1

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?  V1: ST elevasyonu DII, III, aVF: ST elevasyonu DI, aVL : ST depresyonu (resiprokal değişiklik) V2,3,4:  hiperakut T ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Kardiyak Aciller

Troponin Nedir?

Kardiyak troponin kalp dokusu için spesifiktir. Troponin değeri kardiyak hasardan sonra yükselmeye  başlar ancak laboratuvar tetkikleri ile bir saat sonra saptanabilir. ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Hipertrofik Kardiyomiyopati Nedir?

Hipertrofik kardiyomiyopati Kardiyomiyopati: kardiyak yapıyı değiştirerek, miyokard fonksiyonunu bozan ve miyokardiyal elektriksel özellikleri değiştiren bir hastalıktır.  Hipertrofik kardiyomiyopati öncelikle interventriküler septumu içeren LV ve ...
Daha fazla okuyun 0
Kardiyak Aciller

Yalancı Ventriküler Taşikardi (Kokteyl Konuşmaları 13)

Psödopolimorfik Taşikardi Özet: Titreme etyolojisi EKG ile aşıldı. Zorluk: 1/3 ‘Gözlüğün beyaz camları ardından’ Auguste Dupin Dr.L: Üşüyorsunuz galiba bayan N, ceketimi vereyim. ...
Daha fazla okuyun Yalancı Ventriküler Taşikardi (Kokteyl Konuşmaları 13) için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

de Winter T Bulgusu (Kokteyl Konuşmaları 12)

Epikardiyal Koroner Arter Özet: Akut koroner öncülleri görmeye bilinler içindir Zorluk: 2/3 ‘Üç kişi kafeslere yaklaştı’ Pierre Boulle, MAYMUNLAR GEZEGENİ   N: Bay ...
Daha fazla okuyun de Winter T Bulgusu (Kokteyl Konuşmaları 12) için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller Ultrason

Parasternal Kısa Aks Nedir?

Parasternal kısa Aks görünümü elde etmek için, uzun eksen düzlemindeki prob saat yönünde çevirilerek saat 02:00(hastanın sol omuz doğru) elde edilir. Ventrikül aşağı yukarı taramalar ile apikal ve bazal görüntüleri elde edilir. ...
Daha fazla okuyun Parasternal Kısa Aks Nedir? için yorumlar kapalı
de wintert t dalgası
EKG

De Winter’s T dalgaları

De Winter’ın T dalgaları Açıklığı yukarı bakan ST segment çökmesi ile beraber olan yüksek T dalgalarına De Winter’ın T dalgaları denir. De Winters T ...
Daha fazla okuyun De Winter’s T dalgaları için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Anjina Pektoris

Akut Koroner Sendrom Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis, işte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden bende bu angina pektoris… Bakıyorum geceye demirlerden ...
Daha fazla okuyun Anjina Pektoris için yorumlar kapalı
Acil Tıp Video Kardiyak Aciller

Modifiye Valsalva Manevrası

Modifiye Edilmiş Valsalva Manevrası Stabil supra ventiküler taşikardisi olan hastalara ilk ritim düzeltiçi tedavi olarak valsalva manevrası önerilmektedir. NOmal valsalva manevralarının başarı oranları %5 ...
Daha fazla okuyun Modifiye Valsalva Manevrası için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

EKG Sentez-3

Resimlerin aynı EKG’de birleştirilmesi durumunda hangi tanı filizlenir Tanı: Sol (Resim-1), sağ (Resim-2) ventrikül hipertrofisi ve biatriyal (Resim-3) hipertrofi Tamam belki sinüs ritmi ...
Daha fazla okuyun EKG Sentez-3 için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Akut Koroner Sendrom Tanısında Benzeri Görülmemiş Yenilik (Wellens Sendromu)

Wellens sendromu ve sol dal bloğu ‘Burası, dar, karanlık, soğuk ve kirli bir odaydı’ Dostoyevski, ÖLÜLER EVİNDEN ANILAR Y: Ayakları o kadar büyük ...
Daha fazla okuyun Akut Koroner Sendrom Tanısında Benzeri Görülmemiş Yenilik (Wellens Sendromu) için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

EKG Sentez-2

Resimlerin aynı EKG’de birleştirilmesi durumunda hangi tanı filizlenir Tanı: U dalgası + yaygın ST segment depresyonu: Hipokalemi Kilo kaybı, oral alım bozukluğu, ishal, ...
Daha fazla okuyun EKG Sentez-2 için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

EKG sentez

    Resimlerin aynı EKG’de birleştirilmesi durumunda hangi tanı filiz verir. Tanı: Trifasiküler blok: 1. derece AV blok+sol dal bloğu Resim 1’de PR ...
Daha fazla okuyun EKG sentez için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

ST Elevasyonu

ST Elevasyonu ST Segment Elevasyonu Tanımı: Akut miyokart enfarktüsünde, ardışık iki derivasyonda J noktasında ölçülen ST-segment yükselmesi V2 -V3 derivasyonlarında erkeklerde ≥0.2 mV (2 ...
Daha fazla okuyun ST Elevasyonu için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Miyokard Enfarktüsü ve Sonrası

‘Bana böyle sorular sorma’ Sid ve Nancy …daha yeni başlıyor. Olan oldu, ölü doku oturdu. Uçmak kolay, konmak zor. Şimdi sınflama zamanı, miyokard ...
Daha fazla okuyun Miyokard Enfarktüsü ve Sonrası için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

CHA2DS2VASC Skoru

Kokteyl Konuşmaları-10 Özet: Atriyal fibrilasyonun iki farklı tipi aynı riskte buluşur Zorluk: 2/3 ‘Hiç iyi değilim, az zamanım kaldı’ Turgenyev, LÜZUMSUZ BİR ADAMIN ...
Daha fazla okuyun CHA2DS2VASC Skoru için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kardiyopulmoner Hastalık Tanısında İfadesiz Yüzün Değeri

İfadesiz Yüz ve Kardiyopulmoner Hastalık ‘Çürüyen güneş’ Kalıntılar Mona Lisa neden sevilir. Bir de şöyle diyelim. Nereden bakarsan bak, Lisa sana bakar derler. Bu ...
Daha fazla okuyun Kardiyopulmoner Hastalık Tanısında İfadesiz Yüzün Değeri için yorumlar kapalı
EKG

Kafa İçi Kanama EKG'leri

‘Yerin altındaki yaşam’ Dünya Şarkıları İntraserebral hemoraji hastane öncesi kardiyak arrestin en ağır nörolojik kanıtlarından biridir. Bu hastalardaki EKG anormalliklerine yükselmiş serum troponin ...
Daha fazla okuyun Kafa İçi Kanama EKG'leri için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kardiyak Ultrason Hataları

Kokteyl Konuşmaları-8 Özet: Bilinen ile bilinmeyen arasındaki karanlık, deniz feneri ile aydınlatıldı. ‘…koşarak çıktı’ Ray Bradbury, SONBAHAR ÜLKESİ Zorluk: 3/3 N: İzin verirseniz ...
Daha fazla okuyun Kardiyak Ultrason Hataları için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Torsade de Pointes Nedir ?

Torsade de Pointes Torsades de Pointes ventriküler taşikardinin pek sık rastlanmayan bir türüdür, QT aralığı uzamasına sebep olabilir. litaretürel olarak aşağı ve yukarı ...
Daha fazla okuyun Torsade de Pointes Nedir ? için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kardiyak Ultrason 5E

Kardiyak Ultrason Kokteyl Konuşmaları-7 Özet: Bakış açıları ultrasonun kalp odalarına bölündü. ‘Onun fikri, özünde…’ Eureka Zorluk: 3/3 N: Tatile gerçekten ihtiyacım varmış Dr.L, ...
Daha fazla okuyun Kardiyak Ultrason 5E için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Göğüs Ağrısında Vancouver Skoru Nasıl Kullanılır?

Vancouver skoru; EKG, kardiyak hikaye, nitrat kullanımı, yaş, ağrı karakteri, 2. saat troponin seviyesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yeni Vancouver Skoru 2. saatte anormal EKG veya pozitif ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller

Hess skoru Nasıl Hesaplanır?

Göğüs ağrısı olan hastada Hess skoru (North American Chest Pain Rule) Hesaplama Düşük riskli göğüs ağrısı hastalar için geliştirilmiş kullanışlı bir skorlama sistemidir. ...
Daha fazla okuyun Hess skoru Nasıl Hesaplanır? için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Non ST Akut Koroner Sendrom (NST-AKS) Tedavisi

Non ST Akut Koroner Sendrom Medikal Tedavisi Standart Medikal Tedavi Oksijen; Non ST Akut Koroner Sendrom(NST-AKS) hastalarında arterial oksijen saturasyonu <90 ,solunum sıkıntısı veya  ...
Daha fazla okuyun Non ST Akut Koroner Sendrom (NST-AKS) Tedavisi için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-5 (Pulmoner Emboli ve EKG)

S1Q3T3V3 Özet: Antifosfolipid antikor sendrom EKG’sinin nasıl tablonun yaşayan yüzü olduğunu yazdı. Zorluk: 2/3 ‘Toplanmamış odada otururken’ John Steinbeck, KÖPEĞİM CHARLEY ile AMERİKA ...
Daha fazla okuyun Kokteyl Konuşmaları-5 (Pulmoner Emboli ve EKG) için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Heart S3 Skoru

HEART+S3 Skoru Nedir? Heart Skoru’na (ingilizce S hasrfi ile başlayan) ek 3 madde eklenilerek oluşturulmuştur. Bunlar,1. Sex (cinsiyet)2. Seri    2-saat EKG3. Serial ...
Daha fazla okuyun Heart S3 Skoru için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-4

  Özet: Biliyer patolojilerin elektrokardiyografi üzerindeki etkileri martini eşliğinde kelimelendi. Zorluk: 3/3 ‘Ne kadar güzel bir gün’ Mad Max: Fury Road N: Göbek ...
Daha fazla okuyun Kokteyl Konuşmaları-4 için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 11

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?       Ritim ; sinus akut anterior myokart infarktüsü hiper akut T dalgası II, III ve aVF ...
Daha fazla okuyun EKG Soruları 11 için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 12

Aşağıdaki Ekg’de patolojik bulgu nedir?     Ritim ; sinüs SR V1-5 ST depresyonu V2-V3 büyük R D3 Patolojik Q V5-6 T (-) ...
Daha fazla okuyun EKG Soruları 12 için yorumlar kapalı
EKG Kardiyak Aciller

EKG Resiprokal Değişiklikler

EKG’de Resiprokal ST Depresyonu (ST Çökmesi) Resiprokal ST Depresyonu terim olarak ST elevasyonlu miyokart enfarktüsünde uyumlu derivasyonlarında görülür ve üç farklı özelliği vardır. Gerçek ...
Daha fazla okuyun 1
Kardiyak Aciller

Modifiye Heart Skoru

Modifiye Heart Skorun da göğüs ağrısı standardize edilmiştir. Modifiye HEART skoru Hikaye 1.Karekteristik kalite ve sürede substernal göğüs ağrısı2. Egzersizle veya emosyonel stres ile ...
Daha fazla okuyun Modifiye Heart Skoru için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Erken Repolarizasyon

Erken repolarizasyon toplumda sık gözlenen bir elektrokardiyografik bulgudur. EKG’de J noktası ve ST segmentinin izoelektrik çizgiye göre en az 1 mm (0.1mv) yükselmesi ...
Daha fazla okuyun Erken Repolarizasyon için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Brugada Sendromu Nedir?

rugada sendromu sodyum kanallarını faz 0  da etkileyen genetik bir bozukluktur. Hastalar genellikle senkopla prezente olsalar da, ani ölümle de prezente olabilirler. ...
Daha fazla okuyun Brugada Sendromu Nedir? için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Uzun QT Aralığı ( Long QT Sendromu )

QT Aralığı Ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu için geçen toplam süreyi içine alır. QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının bitimine kadar olan zamanın ölçümüyle belirlenir. Normal QT ...
Daha fazla okuyun Uzun QT Aralığı ( Long QT Sendromu ) için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

AV Düğümü ileti Bozuklukları

Birinci Derece AV Blok Elektriksel uyarı SA noddan köken alır ve AV noda normal olarak iletilir. Uyarı AV kavşağa ulaştığında ventriküllere iletilmeden önce geçici ...
Daha fazla okuyun AV Düğümü ileti Bozuklukları için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kavşak Ritmi

Kavşak Ritmi (Nodal ritim, junctional ritm) Sinus nodun baskılanması nedeniyle AV nodda bir odak pacemaker olarak SA nodun yerini alır. P dalgaları QRS kompleksinden hemen ...
Daha fazla okuyun Kavşak Ritmi için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Ventriküler Taşikardi (VT) Nedir?

Ventriküler Taşikardi Kardiyovasküler kaynaklı ani ölümölümlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyledir. Yaşamı tehdit eden ventrikül aritmileri çeşitli nedenlere bağlı gelişebilir; ...
Daha fazla okuyun Ventriküler Taşikardi (VT) Nedir? için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Sağ Dal Bloğu

Sağ Dal Bloğu; Doğumsal olarak yada toplumun %10’unda tamamen normal olarak görülebilir. Ama iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, myokardit, pulmoner emboli, romatizmal kalp hastalıkları, ...
Daha fazla okuyun Sağ Dal Bloğu için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Sol Dal Bloğu

Sol dal bloğunun varlığı her zaman kardiyak hastalığı gösterir. Özellikle iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, aort stenozu ve fibröz dejenarasyonda sol dal bloğuna rastlanır. Ek ...
Daha fazla okuyun Sol Dal Bloğu için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 5

Aşağıdaki Ekg’de patolojik bulgu nedir?     Erken repolarizasyon, Fish hook belirtisi ;V3-5  j point noktasında çentiklenme Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>> ...
Daha fazla okuyun 1
EKG

EKG Soruları 10

Aşağıdaki Ekg’de patolojik bulgu nedir?       Ritim ; sinüs Sol anterior fasiküler blok Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   Not: ...
Daha fazla okuyun EKG Soruları 10 için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 9

  akut anterior myokart infarktüsü hiper akut T dalgası: Klasik olarak koroner damarlarda meydana gelen tıkanmadan sonra EKG’de ST segmentlerinin yükselmesi beklenir. Bununla birlikte, ...
Daha fazla okuyun EKG Soruları 9 için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 6

Aşağıdaki Ekg’yi nasıl yorumlarsınız?     NOrmal EKG : SR İnkomplet Sağ dal bloğu Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   Not: Eksik ...
Daha fazla okuyun 3
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-3

  Özet: Mahşerin ikilisi titreşim kökenli ventriküler taşikardinin dublörü oldu. ‘Ben size inanıyorum efendim’ Gaston Leroux, SARI ODA’NIN ESRARI Zorluk: 2/3 N: Gizli ...
Daha fazla okuyun Kokteyl Konuşmaları-3 için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 8

Aşağıdaki Ekg’yi nasıl yorumlarsınız?     Ritim: Sinus taşikardisi Sağ dal Bloğu Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   Not: Eksik düşündüğünüz bulguları ...
Daha fazla okuyun EKG Soruları 8 için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 7

Aşağıdaki Ekg’yi nasıl yorumlarsınız?     Sol anterior hemiblok Ventriküler ekstrasistol Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   Not: Eksik düşündüğünüz bulguları yorum ...
Daha fazla okuyun EKG Soruları 7 için yorumlar kapalı
EKG

EKG Soruları 13

Aşağıdaki EKG’deki patolojik bulgular nelerdir?     Ritim: sinus Sivri T; hiperkalemi Önceki EKG Sonraki EKG <<TIKLA  TIKLA>>   Not: Eksik düşündüğünüz bulguları ...
Daha fazla okuyun EKG Soruları 13 için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Miyokart Enfarktüsü

Akut Miyokart Enfarktüsü Nedir Miyokart nekrozu kanıtları varsa enfarktüs tanımı kullanılmalıdır. Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri akut miyokart enfarktüs tanısını alır. 1- Kardiyak biyobelirteçlerden en az bir değerin ...
Daha fazla okuyun Miyokart Enfarktüsü için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

MI Sınıflaması

 Miyokart Enfarktüsü Sınıflaması Tip 1: Spontan miyokart enfarktüsü Koroner arterde miyokart kan akımının azalması Aterosklerotik plak rüptürü, Ülserasyonu, fisürü, erozyonu, Koroner arterde diseksiyonu, ...
Daha fazla okuyun MI Sınıflaması için yorumlar kapalı
EKG

EKG Hızı Hesaplanması Nasıl Yapılır?

EKG’ de kalp hızının hesaplanması Ekg Ritim Düzenli ise; En sık kullanılan yöntem R-R intervaline göre yapılan hız hesaplanması 300 / R-R arasındaki büyük ...
Daha fazla okuyun EKG Hızı Hesaplanması Nasıl Yapılır? için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Digibind Nedir, Nerede Kullanılır?

Digibind uygulamasından kaçınılır Dost ile düşman iyi tanınmalı. Digibind sizin dostunuzdur ama bu dost acil servis çömez kıdemlissss (değerlissimisss) tarafından fanus içinde tutulur. ...
Daha fazla okuyun Digibind Nedir, Nerede Kullanılır? için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Akut Perikardit Tanı ve Tedavisi

Akut Perikardit Nedir ? Perikardit kalbi çevreleyen perikart zarının iltihabıdır. Perikardiyum, epikardiyumu saran seröz veya gevşek bir fibröz membran ve  kalbi çevreleyen yoğun kollajen ...
Daha fazla okuyun Akut Perikardit Tanı ve Tedavisi için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Supraventriküler Taşikardi Nedir?

Supraventriküler Taşikardi (SVT) Supraventriküler Taşikardi dar QRS kompleksli (<120msn) ve düzenli ritmi olan bir aritmi türüdür. Genellikle atriyumdan kaynaklanır, atriyal hız 100-250’dir. Düzenli ...
Daha fazla okuyun Supraventriküler Taşikardi Nedir? için yorumlar kapalı
Dar QRS’li Taşikardiler

Dar QRS’li Taşikardiler

Dar QRS’li Taşikardiler Nelerdir? Sinüs Taşikardisi Sinüs nodu hızında artmadan kaynaklanır. Sinüs taşikardisinin EKG Karakteristik özelliği; 1)Normal sinüs P dalgaları ve PR intervalleri ...
Daha fazla okuyun Dar QRS’li Taşikardiler için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları-2

  Özet: Hastane dışı EKG’lerin yönetimi, ileri merkez tipleri, kulak kanıtları ve terapötik hipotermi vurgusu altı madde ile sergilendi. ‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ ...
Daha fazla okuyun Kokteyl Konuşmaları-2 için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kokteyl Konuşmaları

  Özet: Dr.L ile N’nin elektrokardiyografi destekli, hastane kökenli pnömoni zemininde sepsis çözümlü konuşmaları altı madde ile cümlelendirilecek. ‘Hesaplı, dilsel kabahatler’ Aldous Huxley, ...
Daha fazla okuyun Kokteyl Konuşmaları için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Trifasiküler Blok

Trifasiküler Blok; Sağ dal bloğu ve  Sol dal bloğu veya Sol Anterior Fasiküler Blok  ile  Sol Posterior Fasiküler Blok olmasıdır. Trifasiküler bloklar ventriküler kaçış ...
Daha fazla okuyun Trifasiküler Blok için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

CHA2DS2VASC – CHADS2

CHA2DS2VASC Skoru Atrial fibrilasyonlu hastalar bir tedavi planı seçiminin belirlenmesi amacıyla bir çok sınıflama sistemi geliştirilmiştir. En basit ve yaygın kullanılan risk değerlendirme şeması CHADS2 ...
Daha fazla okuyun CHA2DS2VASC – CHADS2 için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Bifasiküler Blok

Bifasiküler blok sıklıkla Sağ dal bloğu ile beraber Sol Anterior Fasiküler Blok  veya  Sol Posterior Fasiküler Blok birlikte olmasıdır.   Sağ dal bloğu + Sol Anterior ...
Daha fazla okuyun Bifasiküler Blok için yorumlar kapalı
LPFB
Kardiyak Aciller

Sol Posterior Fasiküler Blok

Sol Posterior Hemiblok En az görülen interventriküler ileti defektidir. Sol posterior fasikülde oluşan bir blokta ileti Sol anterioor fasikülde ilerler sol anterior ve süperior bölgesini ...
Daha fazla okuyun 2
Kardiyak Aciller

Sol Anterior Fasiküler Blok

Sol Anterior Hemi Blok Sinoatrial düğümden çıkan uyarılar av nodu geçtikten sonra sol tarafa  3 adet fasikül tarafıdan iletilirler. Sol Anterior Fasikül Sol Posterior ...
Daha fazla okuyun Sol Anterior Fasiküler Blok için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Kongre/Digoksin

Digoksin ‘Kızarmış yaşlı gözlerle’ La Bruyere   Poster Güzel bir sene miydi, bilmiyorsun. En azından çaba sarfettin, bu kesin. Hep daha iyisi olabilirdi ...
Daha fazla okuyun Kongre/Digoksin için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Heart Skoru

Hearts Score HEART skorunun parametreleri acil servise başvuran göğüs ağrıları hastalar için , uzman görüşlerine göre klinik faktörler oluşturulmuştur. HEART skorunun MI, peruktan ...
Daha fazla okuyun Heart Skoru için yorumlar kapalı
EKG’de ST T Değişikliği

EKG’de ST T Değişikliği

EKG’ de ST T değişikliğine Yol Açan Nedenler  Fizyolojik EKG değişikliği Sebepleri; vücut pozisyonu, ısı, hiperventilasyon, anksiyete, gıda (glikoz) , taşikardi, nörojenik etkenler, fiziksel ...
Daha fazla okuyun EKG’de ST T Değişikliği için yorumlar kapalı
Antiaritmikler

Antiaritmikler

Antiaritmik İlaçlar Adenozin: Stabil, dar kompleks AV nod ve sinüs nod reentran taşikardilerde Class I olarak tanımlanmıştır. – Sinüs ve AV Nod aktivitesini baskılar. ...
Daha fazla okuyun Antiaritmikler için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Sağ Ventrikül Enfarktüsü

 Sağ Ventrikül MI Tek başına sağ ventrikül akut miyokart enfarktüsü oldukça nadirdir 1-3. İnferior duvar enfarktüsü ile birlikteliği (% 87) çok daha sıktır 1,4-6. İnferior Myokart ...
Daha fazla okuyun Sağ Ventrikül Enfarktüsü için yorumlar kapalı
Kardiyak Aciller

Sağ Kalp Yetmezliği Nedir ?

Sağ Kalp Yetersizliği sol kalp yetmezliği kadar sık görülür. Sağ ventrikül pulmoner hipertansiyon başta olmak üzere, kardiyomiyopatiler, sağ ventrikül iskemisi veya enfarktüsü, sağ ...
Daha fazla okuyun Sağ Kalp Yetmezliği Nedir ? için yorumlar kapalı