Birinci derece AV blok

1. derece atrioventriküler blok

1. derece AV Blok

Birinci derece AV blok

Birinci derece AV blok tipik olarak atriyoventriküler iletide uzama yani P-R mesafesinde uzama ile karekterizedir. Bü­tün iletiler ventriküle iletilir ancak normalden daha yavaştır. P-R intervali 0.2 saniyeden (bir büyük kareden) daha uzundur. Blok genellikle AV nodda meydana gelir, ancak infranodal seviyede de olabilir.

1. derece av-blok
Birinci derece AV blok EKG’ si Hız : Normal (60-100/dakika) Ritim : Düzenli P dalgası : Normal sinüs P dalgaları P-R aralığı : 0.20 saniyenin üzerindedir QRS : Normal

Birinci derece AV blok zaman zaman normal kalpte de bulunabilir. Diğer sık nedenler arasında artmış vagal tonus (herhangi bir nedenle), digoksin zehirlenmesi, akut inferior Mİ ve miyokardit vardır. Saptanabilmiş organik bir kalp hastalığı olmayan birinci derece AV bloklu hastaların sağlıklı insanlardan mortalité açısından bir farkı yoktur.

Tedavi: Herhangi bir tedavi gerektirmez.

Birinci derece AV blokKaynaklar

1. [Guideline] Epstein AE, Dimarco JP, Ellenbogen KA, et al. ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: executive summary. Heart Rhythm. 2008 Jun. 5(6):934-55. [
2. Olshansky B, Chung MK, Pogwizd SM, Goldschlager N. Arrhythmia Essentials. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016.

Exit mobile version