Ayak Bileği Görüntüleme

Ayak Bileği Görüntüleme

- Bölüm: Ortopedik Aciller
4144
Ayak Bileği Görüntüleme için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Ayak Bileği Filmleri

Ayak bileği travmalarında standart olarak  ön-arka, lateral grafi çekilmekteyken bazı merkezler 15 derece internal oblik (mortis) olmak üzere üç yönlü grafi istemektedir.
Eğer klinik bulgular varsa krurisin tamamı veya ayak ayrıca görüntülenmelidir.

Mortis grafisinde

Alt ekstremite kalçadan 15° iç rotasyona çevrilir ve röntgen tüpü transmalleoler düzleme tam dik olarak konumlandırılır. Normal bir Mortis grafisinde tibia distal eklem yüzü ile malleol uçlarını birleştiren çizgi arasındaki talokrural açı 83±4° olmalı, iç eklem açıklığı(fibulo-talar) 4 mm ve tibiofibuler açıklık 6 mm üzerinde
olmamalıdır(şekil-1)
 
mortis grafi
Ayak bileğini değerlendirmede BT ve MRG’nin patolojiyi belir­lemede daha doğru sonuç verir ancak  serviste kullanımı uygun olmayabilir. Acil BT için ideal bir görüntüleme, hem aksial hem de sagittal yeniden düzenleme ile birlikte doğrudan koronal görüntüleri içerir. Bu görüntülerde ayak bileği yapılabilirse 20 dere­ce plantarfleksiyonda tutulur. MRG, yumuşak doku, kas, ligaman ve tendon yaralanmalarını tanımlamada kullanılır.