Ayak Bileği Çıkıkları

Ayak bileğinin çıkıkları

talusun  tibia ile olan ilişkisine göre tanımlanır.  Posterior çıkığı en sık karşılaşılanlardır ve plantar fleksiyondaki ayağın arkaya doğru kuvveti ile oluşur ve tibiofibular ligamanlarm yırtılması veya lateral malleol kırığı ile sonuçlanır. Daha az karşılaşılan anterior çıkık dorsifleksiyondaki ayağa olan kuv­vet ile oluşur ve anterior tibial kırık ile birliktedir. Lateral çıkık ligamantöz bozulma ve bir veya her iki malleolun kırığı ile sonuçlanır . Aksial kompresyon kuvveti talusu, talar kubbenin kırığı ve sindesmosis bozulması ile yukarı doğru iter.  Açık veya kapalı olabilirler ve sıklıkla ilişkili bir kırık gelişir. Nörovasküler durum hızlıca değerlendirilmelidir. Hastanın ayak bileği ekleminde belirgin deformite olabilir.

Genel Bilgiler

Radyolojik Bulgular
Redüksiyon genellikle grafiler çekilmeden önce yapılır. Daha sonra iki veya ve yönlü eklem grafisi istenir.

Ayak Bileği Çıkıklarında Tedavi 

Bu durumlarda nörovasküler etkilenme veya açık kı­rık olabilir. Nabızların olduğu durumda, kırık ile birlikte olan çıkıklar ortopedi konsültasyonu istenmeli ancak geciktirilmemelidir.
Nabzın alınamı yorsa, ayakta solukluk veya kapiller dolum zamanında uzama varsa grafiye göndermeden acil hekimi tarafından hemen redüksiyon yapılmalıdır. Çıkığı azaltmak için, iyi pozisyon sağlamak ve manivela hareketi için yerçekiminden yararlanmak için, etkilenen ekstremiteyi dizin fleksiyonu ile sedyenin kenarından sarkıtmak daha iyi sonuç verir. Hastalara, redüksiyon girişimi öncesi uygun sedasyon ve analjezi sağlanmalıdır. Topuk ve ayağı tutarak, yaralanma mekanizmasının tersi yönde aşağı doğru traksiyon ve rotasyon ile az miktarda kuvvet sağlam bir düzeltme için yeterlidir. Kapalı teknik ile yerine konamayan her çıkık açık teknikle yerine konulması gerekir.

Exit mobile version