Dikkat Parçalanması ve Mobitz 2

Mobitz Tip 2 AV blok 

Çalışmalar gösterdi.

Acil doktoru dikkatini 6 dk 1 kaybediyor, neden mi.

Telefon çalar, hasta yakını sorar, konsültan arar, 112 bilgi ister, idare toplantı yapar, personel, sekreter diye zincir sürer de sürer. On iki saatlik nöbette 100, yirmi dört saatte 200 parçalanma eder. Dikkat en baştan toplanır, hedefe yöneltilir. Bu hedef grafi, tomo, EKG, öykü veya fizik muayene olabilir ve her an parçalanabilir.

Mesela EKG; ST eleve veya değil, PA-Akciğer perfore veya değil, tomografideki kanama veya değil, öykü tipik veya değil şeklinde 1/0 kodlaması sürer.

Dikkat kası giderek yorulur.

Aynı hastayı acil doktoru belki de 2 saat sonra görecek, parçalanmamış dikkati ile saniyeler içinde doğru karar almalı.

Acil veya değil.

Disritmi, iskemi, ST/T segmenti kısa sürede değerlendirilmeli.

Bilinçli dikkat önemli noktalara yoğunlaştırılmalı, şimdiki hastada olduğu gibi.

Hasta

Mobitz Tip 2 AV blok
2:1

Bilgi Bombası: Mobitz tip 2 genellikle anterior miyokard infarktüsü ile ilişkilidir ve hızla total AV’ye dejenere olur

DOI: 10.4070/kcj.2016.46.3.315

Anormal vitallerin üstüne gidin, açıklanamayan semptomları zengin bilgi ve parçalanmamış dikkat ile eritin

Berlin

PMID: 29162403 DOI: 10.1016/j.ienj.2017.10.002.

 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

Exit mobile version