Akut Koroner Sendrom Dışı Anormal EKG

Akut Koroner Sendrom Dışı Anormal EKG

- Bölüm: EKG
8604
20

Anormal EKG

‘Bu vücut beni tutuyor’

Tool

old ECG

Söz-et

 • İki veya daha fazla takip eden derivasyonda >0.1 mV (1 mm) ST segment elevasyonu olan hastalar akut koroner sendrom açısından risk altındadır ancak yapılan çalışmalar ST segment elevasyonu olan hastaların sadece %50-85’inde akut miyokard enfarktüsünü halının altından çıkarmıştır.

İlginize

 • V1-V2 elektrotlarının 4. interkostal aralığın üstüne yerleştirilmesi: Sıklıkla kadınlarda 4. interkostal aralık üstüne yerleştirilen elektrotlar sonucunda görülür. İlgili derivasyonlarda psödo-infarkt görüntüsü alınır.
 • D3 elektrodunun yanlış yerleştirilmesi: Kalbin izoelektrik aksının hemen yanında bulunduğundan yerleşim hatası QRS morfolojisinde farklılığa neden olur. Bu nedenle D3 derivsyonunda oluşan izole patolojik q morfolojisi anlamlı değildir.
 • Bacak elektrotlarının batına yakın yerleştirilmesi: D3 veya D2’nin kalça veya alt batına yakın yerleştirilmesi durumunda inferior derivasyonlarda ST veya T dalga değişiklikleri görülebilir.
 • Sol-sağ elektrot yanlış yerleşimi: D1 derivasyonunda qs paterni, aVR derivasyonunda R dalga pozitifliği saptanır. Geçirilmiş yüksek lateral MI görüntüsü verir.
 • Alışık olunmayan R dalgası: Prekordiyal elektrotların kendi içinde yanlış sırayla göğüs kafesine yerleştirilmesi.
 • D1,2 veya D3 izoelektrik ise (flat line): Sağ bacak elektrodunun kola takılması durumunda görülür.
 • D1 derivasyonunda P dalga negatifliği: İki kol arası yanlış elektrot söz konusudur.
 • Önceki EKG’de bulunmayan dinamik ST depresyonu veya T dalga anormallikleri: Elektrodun kalbe olan uzaklığında değişim sorgulanmalı.

Sık Görülen EKG Elektrot Yerleşim Hataları

EKG Bulgusu Olası Elektrot Pozisyonu
ST-T değişiklikleri Elektrot ekstremite proksimalinde
QRS voltaj değişikliği Elektrot göğüs kafesi sağ tarafında
D1’de P dalga negatifliği Kol elektrotlarında yanlışlık
D1,D2,D3 derivasyonlarda R dalga progresyon kaybı Sağ bacak elektrodu kola takılırsa
Ön yüzde patolojik q V1,V2 elektrotları normalden üstte
Prekordiyal derivasyonlarda R dalga değişkenlikleri İlgili derivasyonlarda elektrot yanlış yerleşimi
 • J point elevasyon: Konkav, J benzeri, V2-V5 arası sık saptanan, geniş T dalgaları ile devam eden ST segment elevasyonuna denilir.
 • Sol ventrikül hipertrofisi: V1-V3’de derin S dalgaları, inferior ve lateral derivasyonlarda ST depresyonu (Strain patern).

 

Anterior derivasyonlarda belirgin J point ST segment elevasyonu
 
 
 
Perikardit: Epikardiyum inflamasyonuna denilir. PR depresyonu %50 hastada görülür, tüm derivasyonlarda ST segment elevasyonu beklenen olur.
Perikardit
Flutter dalgaları: Flutter dalgaları ST elevasyonunu taklit edebilir. İntravenöz AV nodal yavaşlatıcı ilaçlar ile izoelektrik hattaki ST segmenti görünür hale getirilmelidir.
Sol dal bloğu(LBBB): V1-V3 derivasyonlarda derin S dalgaları. D1-AVL derivasyonlarında R-R’ paterni görülür. Sgarbossa kriterleri sol dal varlığı durumunda akut miyokard enfarktüsü için geliştirilmiştir.
 

Sgarbossa kriterleri 

1. D1-AVL,V5-V6 derivasyonlarında 1 mm üzerinde ST segment elevasyonu (5 puan)
2. V1-V3 derivasyonlarında 1 mm üzerinde ST depresyonu (3 puan)
3. V1-V3  derivasyonlarında 5 mm üzerinde ST elevasyonu (2 puan)
Üç puan ve üstü miyokard enfarktüsü tanısı için %90 spesifik. Kriterlerden sadece  V1-V3 derivasyonlarında 5 mm üzerinde ST segment elevasyonu karşılanıyor ise LBBB sebepli artmış mortalite varlığı bilinmeli.

scarbosa
V1-3 derivasyonlarda sol dal zemininde ST depresyonu (3 puan)
 •  Ventriküler pace: Dal bloğu benzeri görüntü veriri. Pace vurusu çentikleri hastada pace olduğunun göstergesidir.
 •  Titreyen hasta: Parkinson hastasında tremor nedeniyle ventriküler fibrilasyon görünümü alınabilir. Ateş yüksekliği durumunda hastanın titremesi var ise benzer görünüm saptanır.
Pace vurusu görünümü
Göğüs kafesi ön yüz travması: Sternum fraktürlerinde non-spesifik ST-T değişiklikleri görülür. Serum troponin değeri ve ekokardiyografi ile kardiyak tamponad ve duvar hareket kusuru dışlanmalıdır.
 

Ayrılış

 • Dinamik EKG değişikliklerinde elektrot yerleri kontrol edilmeli.
 • EKG değişikliği her zaman önemli. Nedeni araştırılmalı.
 • ST segment elevasyonu ve göğüs ağrısı olan hastaların %50-80’inde akut koroner sendrom saptanmıştır. Ayırıcı tanıda kardiyak dışı nedenler akılda tutulmalıdır.

 Sorumluları
– Horan LG, Flowers NC, Johnson JC. Significance of the diagnostic Q wave of myocardial infarction. Circulation. 1971;43:428-436.
– Surawicz B, Knilians TK, eds. Misplacement of leads and electrocardiographic artifacts. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 5 th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2001:569-582.
 

Dr Çağdaş Can, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Elazığ

Dr Aydın Sarıhan, Başakşehir Devlet Hastanesi, Acil Tıp, İstanbul


        

20 Comments

 1. Hafif St-t anormalligi nedir?

  1. Çağdaş Can

   Takip gerektiren anormalliğe denir, stres testi gerektirir, koşu bandında koşu gibi.

 2. 18 yaşındayım ekg mde sinüs taşikardi,olası sol atriyal genişlemesi ve ,Belli olmayan t dalgası anormalliği yazıyordu?

  1. 52 yasindayim Ekg de sinus ritm spesifik olmayan T Nave Anormalligi sinirda EKG cikti yorumlayabilir misiniz?

   1. Çağdaş Can

    Klinik yakınma ile desteklenmesi gereken bir soru sizinki. İstirahatte bile olan göğüs ağrısı, nefes darlığı, veya merdiven çıkınca hissedilen baskı tipinde kalp üzerinde ağırlık hissi var ise işte o zaman EKG’niz patolojik kabul edilebilir.
    Yine de, bütün bu sayılanlar olmasa bile,
    Kardiyoloji polikliniğine gidip koşu testi ve kalp ultrasonu yaptırmanızı öneriyorum.

 3. merhabalar bugün aldığım EKG de TEŞHİS BİLGİSİ hafif ST-T ANORMALLİĞİ ? (I,II) SAĞ AXİS DEVİASYON yazıyor sonuç nedir ?

  1. Çağdaş Can

   EKG mükemmel olmayan bir tetkik, bu nedenle klinik ile birlikte değerlendirilmeli.
   ST-T anormalliği kalp damar tıkanıklığında, sağ aks deviasyonu ise akciğer sorunlarında görülür.

 4. Çağdaş Can

  Sayılar normal aralıkta olsa da ‘left axis deviation’ tanımı birçok klinik bulgunun EKG içinde gizli olduğunu gösteriyor. Bunlar kalp kasında patolojik büyüme, kalp damar tıkanıklığı, obezite gibi.
  aciltipuzmanlari@yahoo.com adresimize EKG’nizi gönderirseniz daha kapsamlı bilgiler verebiliriz

 5. Merhaba Annem 69 yaşında ekg sonuçlarını yorumlarmısınız.
  Vent rate: 92 bpm
  PR Vint 144 ms
  QRS dur 100 ms
  QT/QTc int 382/431
  P/QRS/T axix -30 / -34 /23
  RV5/SV1 amp 0,605 / 0,715 mV
  RV5+SV1 amp 1.320 mV
  1100 Sinus rhythm
  7200 Abnormal left axis deviation
  3130 ** borderline ECG ***

 6. 1959 doğumlu bayan ekg sonucları seker ve, yüksek tansiyon gut hastalıgı mevcut aşağıdaki sonucların anlamını solermısınız.
  vent rate 81 bpm
  PR int 152 ms
  QRS 74 ms
  QT/QTc int 370/408 ms
  P/QRS/T axis 63/ -15 /38 *
  RV5/SV1 amp 1.675/ 0,780 mV
  RV5+ SV1 amp 2,455 mV
  1100 Sinus rhythm
  6220 possible left atrial enlargement
  9130 ** borderline ECG **
  tesekkurler

 7. Peki bu durum hayati risk taşır mı 30 yaşındayım ve kan değerlerim oldukça düşük 8.8 Bana karmaşık gelen değerleri yorumlayarak merakımı giderdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim.

  1. Çağdaş Can

   Kansızlık kalpteki patolojinin nedeni olabiliyor. Yine de EKG’deki değişiklikleri kalp kökenli kabul etmeli, hem kardiyoloji hem de hematoloji polikliniklerine başvurmalısınız.

 8. Merhaba HR 76 bpm R-R 784 P-R 267 QRS 119 QT OTC 355/400 P QRS T 47/65/50 RV5/SV1 0.720/0.700 RV5+SV 1420 ne anlama geliyor tehlike içeriyor mu? Çok teşekkürler

  1. Çağdaş Can

   Merhaba
   HR: 76, normal hızda çalışan bir kalp var karşımızda
   R-R 784, kalp hızının yine istenen aralıkta olduğunu vurguluyor
   P-R 267, beklenenden fazla, bu duruma 1 derece AV blok denmekte
   QRS 119, patolojik bir sonuç daha, sağ veya sol dal bloğu oluştu
   QT QTC 355/400, bu aralık için beklenen sonuç
   RV5/SV1 0.720/0.700 ve RV5+SV 1420 sayıları ise normalden büyük bir kalbi ifade etmekte
   Özetle normal hızda atan, elektrik blokları olan büyük kalpli var karşımızda ancak doğru yorum ancak EKG kaydının görülmesi ile yapılabilir

 9. oğlumun ekgsinde d3 d4 te p negatifliği var .ne demek açıklarmısınız

  1. Çağdaş Can

   Supraventriküler iletim bozukluklarında görülür ters p’ler. Genç yaş grubunda (oğlunuz) yapısal kalp kusurları gündemde iken, ileri yaşta iskemik kalp hastalıkları akla gelir. Elektrofizyolojik testler ile oğlunuzun kalp elektrik haritası çıkarılırsa tanıya yaklaşılabilir.

 10. Merhaba . 8 yaşında ki kardeşimin ekg sinde P dalgasından sonra çok fazlasıyla dalgalanma var d2 ye bakıldığında daha sonra gelen QRS normal lakin devamında T komplenksinden sonra p dalgası izlenmiyor . tekrar iki diş görünümü ve ardın dan QRS dalgası geliyor . Pediatrik Eko roporunda ise Mitral kapakta prolapsus izlendi My minimal diyor biraz açıklarsanız çok sevinirim .

  1. Çağdaş Can

   Anlattığınız tablo iyi huylu bulgu izlenimi veriyor. Tekrarlayan EKO’lar ile izlem kardeşiniz için yeterli olacak.

 11. ST deprasyonu nedir?

  1. Çağdaş Can

   EKG’de herhangi bir derivasyonda 1 mm’nin üstünde horizontal ST segmentinin çökmesine denilir. Kalpte bir şeylerin yolunda gitmediğinin görselliğidir. Hemen değil ama erken bir zaman dilimi içinde doktora başvurulması gerekliliğinin göstergesidir.

Yorumlara kapalı