Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama

Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama

- Bölüm: Cerrahi Aciller
2340
Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
Aort anevrizmasi

Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama
I- Stanford sınıflaması:

 • Tip A: Çıkan aorta
 • Tip B: İnen aorta

II- DeBakey sınıflaması:

 • Tip I: Çıkan aorta, aortik ark ve inen aorta
 • Tip II: Sadece çıkan aorta
 • Tip III: Sadece inen aorta

 

aort-anevrizmasi

Aort anevrizma diseksiyonu İncileri

 • Sıklıkla göğüste ve iki skapula arasında, ani ve şiddetli ağrı olur. (%85)
 • Yırtılma veya parçalanma şeklinde tariflenir
 • Göğüs ön yüzdeki ağrı %70 sıklıkla çıkan aorta ile ilişkilidir.
 • Sırt ağrısı %63 sıklıkla inen aorta ile ilişkilidir.
 • Ağrı paterni anatomik yere göre değişir.
 • Torasik aort diseksiyonlu hastaların çoğu ani başlangıçlı şiddetli ağrı ile başvurur(%88sensitif)
 • Ani başlayan ağrı yoksa AD olasılığı azalır(negatif LR 0,3 ;%95 CI 0,2-0,5
 • %49 hastada yüksek kan basıncı
 • %28 diastolik üfürüm
 • %31 nabız defisiti veya KB farkı
 • %17 fokal nörolojik defisit
 • X-Ray genellikle anormaldir(%90 sensitif)
 • X-Ray normalse diseksiyon olasılığı düşüktür(negatif LR 0.3;%95 CI 0.2-0.4)
 • Buna rağmen klinik ;AD dışlamada yetersiz
 • Does this patient have an acute thoracic aortic dissection (Jama )
 • Karotit artere ilerleyen diseksiyon sonucu inme gelişebilir.
 • Spinal korda bası yaparsa parapleji oluşur.
 • Aort kökü diseksiyonu perikardial tamponata yol açar.
 • Bulantı, kusma ve diaforez sıktır.
 • Hastalar endişelidir ve ölüm korkusu taşır
 • %99 AAD olan hastada D-Dimer 400ng/ml↑(median D-Dimer 8610ng/ml)
 • D-Dimer yüksekliği diseksiyon uzanımı ve hastane içi mortalite ile korele bulunmuş
 • CRP,troponin,LDH,lökosit sayısının yararı gösterilememiş
 • BT: %83-100 sensitif,%87-100 spesifik

TEDAVİ

Antihipertansif tedavi için (-) inotropik ajanlar (beta bloker) kullanılır. Optimal kalp hızı 60-80/dk • Optimal kan basıncı yok.

Esmolol başlangıç 500 mikrogr/kg 1 dk’da. İnfüzyon dozu 50- 150 mikrogr/kg/dk

Metaprolol her iki dakikada 5 mg, toplam üç kez IV bolus. İnfüzyon dozu 2- 5 mg/st

Labetolol 20 mg IV,40-80mg 10 dk’da bir tekrarlayan dozlarda .max.doz 300 mg

Ca kanal blokerleri eğer beta blokerler kontraendike ise kullanılabilir.

Nitroprussid ileri tedavi için kullanılır.Beta bloker başlandıktan sonra verilmeli. Başlangıç dozu 0.3 mikrogr/kg/dk IV. Yakın takip gerekir. Hipotansiyon gelişirse sıvı ve kan ürünleri verilmelidir.Norepinefrin,fenilefrin verilebilir

 • Hastalar cerrahiye hızlı gönderilmeli
 • İnen aorta cerrahi açıdan risklidir
 • Asemptomatik abdominal ve torasik aort anevrizmaları uygun şekilde ayaktan tedavi edilerek yönlendirilmelidir.

acil tıp uzmanları