Acil servisde en çok kullanılan ICD 10 kodları

En çok kullanılan ICD 10 kodları

ICD Kodları, (International Classification of Diseases) hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası platformda yeknesak bir biçimde temsil edilebilmesini sağlayan istatistik kodlar bütünüdür.  Acil serviste en çok kullanılan tanı kodları aşağıda verilmiştir.

 

Hastalık                         ICD 10 Kodu

Ortopedi ICD 10 Kodları

Kardiyoloji ve ICD 10 Kodları

Göğüs Hastalıkları ICD 10 Kodları

Travma ICD 10 Kodları

Nörolojik Hastalıklar ve ICD kodları

Beyin Cerrahi  ICD 10 Kodları

Kalp Damar Cerrahisi ICD 10 Kodları

 KBB ICD 10 Kodları

İntaniye ICD 10 Kodları

Psikiyatri ICD 10 Kodları

Üroloji ICD 10 Kodları

Çevresel ve Toksikoloji Acilleri ICD 10 Kodları

Kadın ve Doğum Hastalıkları ICD 10 Kodları

 

Dahiliye Hastalıklar ICD 10 Kodları

Genel Cerrahi Hastalıklar ICD 10 Kodları

Deri hastalıkları ICD 10 Kodları

 

İlginç tanı kodları:

Kaynak

  1. ICD-10-TRM hastalık ve sağlık girişimi sınıflandırma sistemleri geliştirilmesi

https://xn--aciltp-t9a.com/wp-content/uploads/2019/11/icd-10-tani-rehberi.pdf

 

Exit mobile version